Aziz Misafir Keder


Her an aziz bir misafir gibi gönlüne bir düşünce bir keder gelir çater.


Canım efendim sen gönlüne gelen düşünceyi bir insan olarak kabul et. Çünkü insanın değeri düşünce ve ruhladır.

Gam fikri neşenin yolunu keserse sakın üzülme. Çünkü gönüle gelen gam sana başka neşeler hazırlamaktadır.

Gam yeni bir neşe yeni bir sevinç gelsin diye gönül evini sıkıca süpürür temizler.

Gönül dalındaki sararmış kurumuş yaprakları koparır atar. Böylece taze ve yeşil yaprakların bitmesine yardım eder.

Keder ta ötelerden yeni bir sevinç gelsin diye eski sevincin kökünü kazır.

Gam üstü dallarla yapraklarla örtülü yeni kökü güçlendirmek için çürümüş pörsümüş olan eski kökü yerinden söker atar.

Keder gönülden neyi söker neyi koparırsa karşılık olarak muhakkak daha iyisini daha güzelini getirir. Hele ıstırabın olgun insanların inanç ehlinin kulu kölesi olduğunu bilen kişiye daha fazla lutuflarda bulunur.

Bulut ile şimşek asık suratlılık ekşi yüzlülük göstermese üzüm bağları güneşin hararetinden yanar yıkılırdı.

Kutluluk kutsuzluk neşe ve keder zaman zaman gelirler insan gönlüne misafir olurlar. Sonra giderler. Bunlar yıldızlara benzerler evden eve burçtan burca konarlar.

Kutluluk yıldızı senin burcuna gelince senin burcunda misafir olunca sen de onun talihi gibi tatlı bir hal al canlan çevikleş.

Böyle hareket et de senin talih yıldızın hakikat ayına o gönül padişahına ulaşınca senden şükürler razılıklar götürsün.

Sabırlı ve herşeye razı olan Eyyüb (A.S.) tam yedi yıl Allah'ın ona gönderdiği keder misafirini ıstırabı hoş tuttu.

O sert ve asık suratlı bela Eyyüb'e tekrar tekrar geldikçe Eyyüb Allah'a şikayette bulunmadı da yüzlerce çeşit şükürler etti.

Bir biri ardınca gelen felaketler Eyyüb Peygamberin sevdiği varlıkları elinden aldıkça onları öldürdükçe Allah'a olan üstün sevgisinden ötürü o bir an için olsun sızlanmadı yüzünü bile ekşitmedi.

Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgi yüzünden Eyyüb Allah'a o kadar bağlandı vefa gösterdi onun takdirine o kadar uydu boyun eğdi ki utancından şikayet şöyle dursun o bela ile sütle bal gibi birleşti kaynaştı.

Senin de gönlüne yeni yeni üzücü düşünceler başına belalar gelince o belalardan kaçma onlara doğru koş onları aziz misafir gibi görerek karşıla. Bunları sana gönderdiği için Allah'a şükret ve de ki:

'Ey yaradanım ey Allah'ım beni bu verdiğin belaların şerrinden koru. O belalar yüzünden gelecek ihsanları bana haram etme beni o lutuflara kavuştur.


Rabbim uğradığım belalara karşı lutfet de şükredeyim. Geçip gidince neden şükretmedim diye üzülmeyeyim onlara özlem duyarak çırpınmayayım.'

Böylece o asık suratlı derdi hoş tut ona saygı göster onu koru incitme onun getirdiği acılığı şeker gibi tatlı say.

Hz. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi