Yâsin Soyunun Gittiği Yol...

Allah’ım! sen canları Yâsîn soyunun gittiği yoldan canlara ulaştır. Nasıl ki duâ etmek bizden kabul etmek senden ise dualarımızı Yâsîn soyundan gelenlerin dualarına kat! Allah’ım! nasıl ki bizim işimiz az bir ihsanda bulunmak Senin şanında azı çok görüp beğenmekse lûtfet de bize o çeşit yardımda bulun! Yani azımızı çok olarak kabul buyur! Allah’ım bizi nefsanî arzulardan bedenimize ait isteklerden şehvet ve hiddetten kurtar akıl ve vicdan âlemine ulaştır! Bizi asıl vatanımız olmayan şu dünyadan al ötelere yücelere götür!

[Hz. Pir Mevlana ks.]Alıntı.