Hazret-i Pir Mevlânâ ks. ne güzel buyurur:


“Senin iç dünyân bir misâfirhâne gibidir. Sevinçler de kederler de gelip geçicidir. Ne sevinçlere aldan ne de gamları kendine dert edin! Gamlar sürûruna mânî olursa üzülme; çünkü o gamlar senin için sevinç ve neş’e hazırlamaktadır. Ey Hak yolunun yolcusu! Gönle gelen üzüntüleri tebessümle karşıla ve şöyle duâ et: Ey benim Rabbim! Sen beni belânın şerrinden muhâfaza et fakat onun vâsıtasıyla gelecek lutuf ve ihsândan da mahrûm bırakma! Rabbim lutfet de belâlara şükredeyim. Geçip gidince neden şükretmedim diye hasret çekmeyeyim.”

Ey aziz can! O güzeller güzeli gönlümüzü bazen sıkar bağlar hayatı zehir eder. Bazen bağlarımızı çözer sıkıntılarımızı giderir bizi rahata erdirir mutlu eder huzura kavuşturur. Eğer senin gönlün eşek değilse bu hallerin nereden geldiğini kimin işi olduğunu anlar bilir; o işin sahibini o işleri vereni tanır.

Alıntı.