Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Mevlanadan Tavsiyeler

  Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi´den Tavsiyeler


  Şu üç şey hakkında dudağını kıpırdatma: Gittiğin yol paran bir de mezhebin. Çünkü bu üçünün de düşmanı çoktur. Düşman bildi mi sana pusu kurar. (1/84-85/1047-1048)

  Ok gibi doğru ol da yaydan kurtul. Çünkü her doğru okun yaydan fırlayacağına şüphe yoktur.
  (1/111/1385)

  Söz söylemek için önce dinlemek gerekir. Söze kulak verme yolundan gir. Dinleme ihtiyacı olmaksızın anlaşılan söz ancak tamahsız ve ihtiyaçsız olan Allah’ın sözüdür. (1/131/ 1627 1629)

  Sel akmağa başlar başlamaz önünü kes yolunu bağla. Yoksa alemi perişan ve harap eder her tarafı yıkar. Fakat harap olmaktan niye gamlanayım? Harabenin altında padişah hazinesi var! (1/139/1743-1744)

  Kimin namazında mihrab ve kıblesi Ayn (Allah’ın zatı cemali) olursa onun tekrar iman tarafına
  gitmesini ayn ve kusur bil. (1/141/1765)

  (Hak) Bu yolda yolun tırmalan son nefese kadar bir an bile boş durma! Olabilir ki son nefeste bir dem inayete erişirsin. O inayet seni sırdaş eder. (1/146/1822-1823)

  Dünyanın lütfetmesi ve yaltaklanması hoş bir lokmadır ama az ye. Çünkü ateşten bir lokmadır!

  Ateş gizlidir zevki meydanda. Dumanı sonunda meydana çıkar. (1/148/1855-1856)

  Nefis çok övülmesi yüzünden firavunlaştı. Alçak gönüllü hor hakir ol; ululuk taslama!

  Elinden geldikçe kul ol sultan olma! Top gibi zahmet çekici ol çevgân olma! Yoksa; senin bu letâfetin bu güzelliğin kalmayınca o seninle düşüp kalkanlar senden usanırlar. (1/149/1867-1870)

  “Zamanınızdaki günlerde Rabbinizin güzel kokuları vardır. Kendinize gelin; o güzel kokuları almaya çalışın.” (1/155/ Hadis)

  Sen mâdem ki zahiri önü sonu düşünmektesin ancak ve ancak bu gam ve neşe alemindesin. Ey hakikatte yok olan!. Yok olan; nerede ön nerede son! Yağmurlu gündür gece çağına kadar yürü! Bu yağmur bildiğimiz yağmur değil Rahmet yağmurlarından. (1/160/ 2010-2011)

  Eğer “cüzü külle muttasıl”dır ayrılmaz dersen diken ye gül isteme. Diken de gülden ayrılmaz.

  “Cüzü külle” ancak bir yüzden bağlıdır. Yoksa Hakk’ın peygamberleri göndermesi abes olurdu. (1/226/2811-2812)

  Sakın endişelerden sakın! Fikir aslan ve yaban eşeğidir; gönüller de ormanlıklar. Perhizler ilaçların başıdır. Çünkü kaşınma uyuzluğu artırır. Perhiz şüphe yok ki ilacın aslıdır. Düşüncelerden perhiz et de can kuvvetini gör! (1/234/2909-2911)

  Akıllı o kişidir ki çekinilen belada dostların ölümünden ibret alır. (1/250/3114)

  Kendinize gelin. Allah’ın gayreti pusudan çıkmayı görsün: baş aşağı yerin dibine gidersiniz.
  (1/273/3417)

  Vehmi fikri duyguyu anlayışları sopa gibi çocuk atı bil! Gönül ehlinin ilimleri kendilerini taşır. Ten ehlinin ilimleriyse kendilerine yüktür. Gönle uran adamı gönül ehli yapan ilim insana fayda verir. Yalnız tene tesir eden insana mal olmayan ilim yükten ibarettir. (1/275/3445-3447)

  Hakikati olmayan bir adı hiç gördün mü? Yahut ‘Kâf’ ve ‘Lâm’ harflerinden gül topladın mı?

  Mâdem ki ismi okudun; var müsemmayı da ara. Ayı gökte bil derede değil! Addan ve harften geçmek istersen hemencecik kendini tamamıyla kendinden arıt (yok ol!) Demir gibi demirlikten çık renksiz bir hale gel. Riyazatta tozsuz passız bir ayna ol! Kendini kendi vasıflarından arıt ki asıl kendi saf pak zatını göresin. O vakit kitap müzakereci ve üstat olmaksızın gönlün-de peygamberlerin ilimlerini görür bulursun. (1/276/3456-3462)

  Din ehlini kin ehlinden ayırt et; Hak’la oturanı ara onunla otur! (1/297/3719)

  Maksada sabırla erişilir aceleyle değil. Sabret doğrusunu Allah daha iyi bilir. (1/319/4004)

  Aslanlar gibi avını kendin avla. Yabancının yaltaklan-masını da terk et akrabanın yaltaklanmasını da! Aşağılık kişilerin hürmetini hatır saymasını o halden bil. Kimsesizlik adam olmayan kişilerin işvesinden iyidir. (2/21/261-262)

  Miski tene sürme gönle sür. Misk nedir? Ululuk sahibi Allah’ın adı. (2/21/266)

  Temiz şeyler temizlere aittir; pis şeyler de pislere.... kendine gel! Kin yüzünden yol azıtanlara kin tutma. Çünkü onların kabirlerini de kin tutanların yanına kazarlar. Kinin aslı “cehennem”dir. Senin kinin o küllün cüzüdür dinin de düşmanı. (2/22/272-274)

  Kim seni haktan hakikatten soğutursa bil ki şeytan o adamın içindedir. Derisinin altında gizlenmiştir. Böyle bir adamın içine girip böyle bir adamın sûretine bürünüp seni aldatamazsa hayaline girer de seni o hayaller kötülüğe sevk eder. Seni gâh gezip eğlenme gâh dükkan açıp alışveriş etme gâh ilim öğrenme gâh ev bark kurup çoluk çocuk sahibi olma hayallerine düşürür. Kendine gel hemen “Lâ Havle” de. Ama sade dille değil; candan gönülden! (2/49/639-642)

  Âdem oğlu da iflası sabit oluncaya kadar bu dünya hapishanesinde kalır. Rabbimiz de İblis’in müflisliğini Kur’an’la bize bildir-miş her tarafa yaymıştır. O; hilekar müflis ve kötü sözlüdür. Onunla hiçbir sûretle ortak olma oyuna girişme! Alış-verişe girişirsen kâr edemezsin çünkü o
  müflistir ondan nasıl olur da bir şey elde edebilirsin? diye anlatmıştır. (2/50/653-656)

  Ey çarelere başvuran ölünün gözü nasıl cana bakarsa sen de gözünü lâmekan alemine çevir aklını başına al. Varlık alemi çarelerle doludur da Allah bir pencere açmadıkça yine çare yok!

  Bu cihan cihetsiz lâmekan aleminden meydana gelmiş bu cihana lâmekan aleminden bir mekan verilmiştir. Allah’ı candan-gönülden seviyorsan varlıktan yokluğa dön. Bu yokluk gelir yeridir; ondan kaçınma. Bu varlık da çok olsun az olsun gider yeridir! Hak sanatının tezgah evi mâdem ki yokluktur. O hal-de tezgah evinin dışında ne varsa değersizdir. (2/53/685-690)

  Padişahlıktan feragat edeni padişah bil. Onun nuru ayla güneş olmaksızın da parlar durur.
  (2/112/1469)

  Kendini ücret tuzağına teslim et de sonra kendinden kendiliğin olmaksızın bir şey çal.

  Yaralıya vücudundan temreni çıkarabilmek için afyon verir uyuturlar. Ölüm vaktinde de adama elem ve ıstırap verirler. O halde meşgulken canını alıverirler. Şu halde anlıyorsun ya gönlünü her hangi bir düşünceye verdin mi gizlice senden bir şey alacaklardır. Her ne düşünür her ne elde edersen hırsız emin olduğun yerden gelip çatmaktadır. Binaenaleyh en iyi işe koyul da hırsız senden hiç olmazsa en bayağı bir şeyi en aşağı bir şeyi alıp götürebilsin. Tacirin yükü suya düşerse ondan daha iyi bir kumaşa el atar. Senin de mâdem ki suya bir şeyin düşecek mahvolacak en aşağı şeyi terk et de daha iyisini bul! (2/115/1502-1509)

  ‘Hiss’e ait gözüne toprak serp. His gözü akla da düşmandır dine de. Hak Teâlâ duygu gözüne “kör” dedi “putperest” dedi “bizim zıddımız” dedi. Çünkü o köpüğü gördü de denizi görmedi. Bu demi gördü de yarını görmedi. Bugünün sahibi de O’dur yarının sahibi de. Her ana sahip olan önünde durup durur da o hazineden bir pul bile görmez. Bir zerre bile o güneşten haber verir ve güneş: o zerreye kul köle kesilir. Birlik denizinin elçisi olan katraya yedi deniz esir olur. (2/123/1607-1612)

  Gönül istemeden ağza gelen latif sözler külhandaki yeşilliğe benzer dostlar. Uzaktan bak geç. Yavrum onlar yemeye kokmaya gelmez. Vefasızlara gitme. Onlar; iyi dinle ‘yıkık köprü’ dür. Bilgisiz biri oraya ayak basarsa köprü de yıkılır ayağı da kırılır. Asker nerede bir bozgunluğa uğrarsa iki-üç karı tabiatlı adamın yüzünden uğrar. O erkek gibi silahlanıp savaş safına girer. Diğerleri de “İşte tam dost” diye ona güvenirler. Fakat savaş zahmetlerini gördü mü yüz çevirir.
  Onun kaçışı senin manevi kuvvetini de kırar. (2/21 /2840-2846)

  (O adam ki) İbadet-i kışırdan ibaret içi yok. Cevizler çok ama içleri boş! İbadetlerin netice vermesi için zevk gerek. Tohumun ağaç olması için iç gerek! İçsiz tohum fidan olur mu? Cansız sûret de hayalden başka bir şey değil. (2/261/3395-3397)

  Ticarette kamil değilsen yalnız başına dükkan açma yoğrulup kemale gelinceye dek birisinin hükmü altına gir! “Susun dinleyin!” emrini işit sükut et. Mâdem ki Hak dili olamadın kulak kesil.

  Söylersen bile sual tarzında söz söyle. Padişahlar padişahıyla edepli konuş! Kibir ve kinin başlangıcı şehvettendir. Şehvetinin yerleşip kuvvetlenmesi de ‘itiyat’ yüzündendir.

  Kötü huy adet edindiğinden dolayı sağlamlaşır yerleşir seni ondan vazgeçirmek isteyene kızarsın. Toprak yemeye alışırsan kim seni bundan menetmeye kalkışırsa onu düşman sayarsın. Puta tapanlar bu tapmayı huy edindiklerinden men edenlere düşman olmuşlardır. (2/265-266/3455-

  3462)

  Bakır altın olmadıkça bakırlığını: gönül padişah olmadıkça müflisliğini bilmez. Bakır gibi sen de iksire hizmet et. Gönül dildarın cevrini çek. Dildar kimdir? İyice bil. Dildar ehl-i dildir. Çünkü ehl-i dil olan gece ve gündüz gibi cihandan kaçıp durmakta alemde eğleşmemektedir.

  Allah kulunun ayıbını az söyle padişahı hırsızlıkla az kına. (2/267/3475-3477)

  Addan geç sıfatına bak da sıfatlar seni zata ulaştırsın. Halkın ihtilafı addan meydana gelir. Fakat manaya ulaşınca rahatlaşırlar. (2/283/3679-3680)

  Her an canının bir cüzü ölüm halindedir her an can verme zamanındadır. Can verme anında imanını gör gözet! Ömrün altın kesesine benzer geceyle gündüz de para sayan adamdır.

  Bilmeden anlamadan sayar-durur nihayet kese boşalır ay tutulur. Dağdan alsan da yerine koymasan dağ bile yerinde kalmaz yok olur gider. Şu halde her an yerine karşılık koy ki “Secde et de yaklaş.” âyetinin maksadı neyse bulasın. (3/11/123- 127)

  Akıllı kişi sakın şeytanın hilesinden! Yoksulların muhtaçların seslerini içeriye duy da hilebaz kişinin sesi kulağını tutup çekmesin! Yoksullar tamahkar ve kötü huylu adamlarsa bile
  sen yine gönül sahibini onlar içinde ara! Denizin dibinde inciler taşlarla karışık halde bulunur. Övülecek şeyler; kusurlar ayıplar arasında bulunur. (3/69/864-866)

  Ey nazik adam ileri giden son gelenlerden ol. Taze ve turfanda meyve ağaca nazaran daha ileridedir derecesi daha üstündür. Gerçi meyve ağaçtan sonra vücuda gelir fakat hakikatte evvel odur çünkü ağaçtan maksat odur. (3/91/ 1128-1129)

  Kötüye yorma vehimlenme; insanı hiçbir hastalığı yokken hasta eder. Kabul edilmesi farz olan peygamber hadisidir bu :

  “Hasta değilken kendinizi hasta gösterirseniz gerçekten hastalanırsınız.” (3/128/1579-1580)

  Anlatılanı anlamaya söyleneni dinlemeye liyakatin yoksa söz söyleyenin söyleme kabiliyeti seni görür anlar yatar uyur! Arayan ‘aradığını bulsun’ diye yerde ne biterse ihtiyaç sahibi için biter. (3/262/3207-3208)

  Nerede dert varsa deva-şifa oraya gider nerede yoksulluk varsa nimet oraya varır. Müşkül neredeyse cevap ordadır gemi neredeyse su ordadır. Suyu az ara susuzluğu elde et de sular yukarıdan da coşsun aşağıdan da fışkırsın! Boğazcağızı nazik yavrucak doğmasaydı onu besleyecek süt nasıl olur da memeden akardı? (3/262/3210-3213)

  Cevherleri gizli olan can ekinleri içinde kevser suyuyla dolu rahmet bulutları var. Susuz kal susa da “Onları Rab’leri sular” lûtfu hitabı gelsin. (3/262/3219)

  “İbret almayı uyanmayı Allah’tan dile; kitaptan sözden harften duraktan değil!” (3/267/3271)

  Allah “Kaybettiğiniz şeylere eseflenmeyin hatta kurt gelse de keçinizi yese bile.” buyurdu.

  O bela daha büyük belaları defetmek o ziyan daha şiddetli ziyanları menetmek içindir.
  (3/266/3264-3265)

  Ey insan cisim ve mal ziyanı cana faydadır canı vebalden kurtarır. Sende riyazatla canla başla müşteri ol. “Tenini riya-zata verdin mi canını kurtardın.” demektir. (3/277/3396-3397)

  Sen istemezsin sebep olamazsın ama burnun kanar bir hayli de kan akar derken ateşin geçer kurtulursun. Her meyvenin içi kabuğundan yeğdir iyidir. Teni de kabuk; sevgiliyi iç bil!
  İnsan pek latif bir içe maliktir. İnsansan bir an olsun onu ara! (3/279/3416-3418)

  Ölümü bir ‘Yusuf’ gören canını feda eder; kurt olarak görense yolunu sapıtır! Oğul herkesin ölümü kendi rengindendir. Düşmana düşmandır dosta dost! Ayna Türk’e nazaran güzel bir renktedir. Zenci’ ye nazaran o da zencidir. (3/280-281/3438-3440)

  Ey can aklını başına devşir. Ölümden korkup kaçarsın ya doğrucası sen kendinden korkmaktasın. Gördüğün ölümün yüzü değil kendi çirkin yüzün: canın bir ağaca benzer....

  ölüm yaprağıdır. İyiyse de senden yetişmiş yeşermiştir; kötüyse de. Hoş nahoş... gönlüne gelen her şey senden senin varlığın-dan gelir. (3/281/3441-3443)


  Kızgınlığın cehennem ateşinin tohumudur. Kendine gel de şu cehennemini söndür çünkü o bir tuzaktır. (3/284/ 3480)

  Düşmanlığa kalkışacaksan düşmanlık edebileceğin birisiyle çarpış (savaş) ki onu esir edebilmek mümkün olsun. (3/295/3625)

  Babam (Baheddin Veled k.s.) Allah’ın rahmetini şöyle bil: O rahmet vehme bile sığmaz yalnız eseri görünür! (3/296/3634)

  Bir şeyin hem nefyedilmesi caizdir hem ispat edilmesi. Çünkü zahiri görünüş aykırıdır. Nispet de iki türlü olabilir. Allah’ın “O taşları attığın zaman yok mu? Onları sen atmadın ki... Allah attı.” demesinde hem nefiy vardır hem ispat: ve ikisi de yerindedir. Onları sen attın çünkü taşlar senin elindeydi fakat sen atmadın çünkü o atış gücünü Allah ızhar etti. İnsanoğlunun kuvvetinin bir haddi-hududu vardır. Bir avuç toz-toprak nasıl olur da bir orduyu bozar kırıp geçirir? Avuç senin avucundur ama atış bizden. Bu iki nispetin nefyi de yerindedir ispatı da. (3/298- 299/3658-3662)

  Gönül sana da vefa etmez seni de terk edip gider. O senden vazgeçmeden sen ondan vazgeçmeye çalış! (3/302/3699)

  Alemde bütün anlayışlar durup dinlenmezler... meydanda koşup gelme zamanıdır; oturup zevkle
  içkiye dalma zamanı değil ! (3/304/3723)

  Gam ye de gam artıranların seni derde sokanların ekmeğini yeme çünkü akıllı adam gam yer çocuksa şeker ! Neşe şekeri gam bahçesinin meyvesidir. Bu ferah yaradır; o gam merhem.

  Gam gördün mü aşkla kucakla.... Şam’a Rübve tepesinden bak ! Akıllı adam şarabı üzümde görür.... âşık varı yokta bulur. (Hakim-i Gaznevi’den 3/306/3751-3754)

  Oğul her şüphe yakine susamıştır. Şüphe arttıkça yakine ulaşmak için daha ziyade çırpınır kol-kanat açar uçmaya çalışır. İlim mertebesine ulaştı mı kanadı ayak kesilir gayrı uçmaya ihtiyacı kalmaz. Çünkü bilgisi yakin kokusunu almaya başlamıştır. Bu sınanmış yolda ilim yakından aşağıdır şüphe yukarı. Bil ki ilim yakini arar. Yakin de apaçık görüşü...

  Tekâsür Süresi’nde “Kellâ lev ta’lemüne” den sonrasını oku da bunu ara bul anla ! Ey bilgi sahibi! Bilgi insanı görüşe götürür. Dünyadakiler yakin sahibi olsalardı cehennemi gözleriyle görürlerdi. Görüş şüphe yok ki yakinden doğar; nitekim hayal de zandan doğmaktadır. O sürede bu anlatılmıştır “İlm-e’l Yakin” olur bak da gör” (3/336-337/4118-4125)


  Allah’ın rahmeti kahrından ileridir kahrından fazladır ve ezelidir. Bu yüzden de bir kimseyi belalara uğratması rahmetindendir. “Varlık sermayesi elde edilsin” diye rahmeti kahrından ileridir üstündür. Etle deri lezzetsiz meydana gelmez fakat onlar meydana gelmedikçe sevgilinin aşkı onları nasıl eritebilir? İşte bu takdir neticesi olarak sen de kahırlara uğrarsan eseflenme... bu kahırlar yüzünden elindeki sermayeyi sevgiliye bağışlarsın. Sonra bunun özrü olarak tekrar lûtfeder “yıkanıp arındın dereden atladın artık o mihnetler cefalar geçti” der.
  (3/340-341/4166-4170)

  ... Ezeli gaye senin teslim olmandır. Ey müslüman teslim olmayı araman dilemen gerek! (3/341/4177)

  Kötü ve hayırsız adam lengersiz gemidir; ne demir atmıştır ne bir yere bağlıdır; deli rüzgarlardan kurtulamaz ki “Akıllıya huzur ve emniyet veren akıl lengeridir”... akıllılardan bir lenger dilen! İnsan o cömertlik denizinin inci hazinesinden akıl fikir kazanırsa Bunların yardımıyla gönlü marifetler elde eder gönül-lükten çıkar yücelir... gözleri de nurlanır. Çünkü nur gönülden doğar da bu göze vurur. Gönül olmasa gözün hiçbir şey göremez. Gönül akıl nurlarıyla nurlanırsa o nurlardan göze de bir pay verir. Bil ki gökten inen mübarek su gönüllere gelen vahiydir dillere gelen doğru sözlülüktür. Biz de tay gibi ırmaktan su içelim de bizi kınayan vesveseciye bakmayalım aldırış etmeyelim. Peygamberlerin izini izliyorsan yola düş halkın bütün kınamalarını hava say! Yol aşan menzil alan yol eleri ne vakit köpeklerin havlamasına kulak astılar? (3/353/4311-4320)

  ... bil ki kin sapıklığın kafirliğin temelidir! (4/10/111)

  Kötülükte bulundun mu kork emin olma çünkü yaptığın kötülük bir tohumdur Allah onu mutlaka bitirir! (1/14/165)

  Dünyadan geçen kişilerde yok olmamışlar fakat Allah sıfatlarına bürünmüşlerdir. Onların sıfatları Hak sıfatlarına karşı güneşin karşısındaki yıldızlara dönmüştür. A inatçı! Kur’an’dan buna delil istiyorsan oku: “Onların hepsi huzurumuzdadır.” Haklarında “Huzurumuzdadır.” denenler yok olamazlar iyi dikkat et de ruhların bekasını iyice anlayasın! Beka’dan mahcup olan ruh azaptadır Hakk’a vasıl olan ruhsa beka aleminde hicaplardan kurtulmuş bir haldedir.
  İşte bu hayvani duygu kandilinden ne murat edilmişse bu kandilin gerçeği neyse sana söyledim... kendine gel de sakın bu hayvani duyguyla ruh arasında bir birlik tasavvur etme!
  Çabuk ruhunu yolcuların kutlu ruhlarına ulaştır! (4/36-37/442-448)

  Aklın varsa başka bir akılla dost ol görüş danış! İki akılla birçok belalardan kurtulur ayağını göklerin ta yücesine korsun! (4/104/1263-1264)

  Şu halde bu alemin direği gafletten ibarettir... devlet nedir? Dev (yani koş) kelimesiyle let (yani dayak) kelime-sinden meydana gelme bir kelime! Önce koş... koş da sonunda dayak ye! Bu yıkık yerde devlet sahibine eşekçesine ölümden başka hiçbir şey yok! Sen bir işe el atar o işe iyice sarılırsın... o işteki ayıp ve noksan o anda sana örtülüdür. Allah senden o işin ayıbını örttüğünden canla başla o işe girişebilirsin.

  Hararetle sahip olduğun fikrinde ayıbı senden
  gizlidir. Sana o fikirdeki ayıp ve kusur belli olsaydı ondan kaçardın... canın “bu fikirle aramda keşke-mağriple maşrık arası kadar uzaklık olsaydı” der! Nihayet ondan usanır pişman olursun ya... bu hal evvel olsaydı hiç ona koşar mıydın? Şu halde “ona girişelim kaza ve kadere uygun olarak o işi görelim” diye önce ondaki ayıbı kusuru bizden gizlemiştir. Kaza ve kader hükmünü izhar edince göz açılır; pişmanlık gelir çatar! Bu pişmanlık da ayrı bir kaza ve kaderdir... bu pişmanlığı bırak da Allah’a tap! Pişman olmayı kendine adet edinirsen boyuna pişman olur-durur nihayet bu pişmanlığa da daha ziyade pişman olursun! Ömrünün yarısı perişanlıkta geçer öbür yarısı da pişmanlıkta heder olur gider. Bu fikri bu pişmanlığı terk et de daha iyi bir hal daha iyi bir dost ve daha iyi bir iş ara! (4/109- 110/1330-1342)

  Delinin elinden silahı al da adalet ve sulh senden razı olsun! Fakat elinde silahı olur aklı da bulunmazsa bağla elini... yoksa yüzlerce zarar yapar. (4/117/1434- 1435)

  Aklı zekayı sat da hayranlığı satın al ... akıl ve zeka; zandır hayranlıksa bakış görüş! Aklı Mustafa (a.s.)’nın önünde kurban et... “Hasbiyallah” de yani “Allah’ım bana yeter”! (4/115/1407-1408)

  Kalıbın cesedin mektuptur ona dikkat et padişaha layık mı değil mi? Bir anla da sonra gönder!

  Bir bucağa git mektubu aç oku!. bak bakalım içindeki sözler padişahlara layık olan sözler mi?

  Layık değilse o mektubu yırt çaresine bak başka bir mektup yaz! Fakat ten mektubunu açmayı kolay sanma. Yoksa herkes gönül sırrını apaçık görürdü! Bu mektubu açmak ne güçtür ne sarptır! Erlerin işidir bu çocuk işi değil! Hepimiz fihriste kani olmuş kalmışız... çünkü heva ve hevese hırsa bulaşmışız! Halbuki o fihrist ona baksınlar da metni de öyle sansınlar diye halka bir tuzaktır. Mektubu aç bu sözden baş çevirme! Allah doğruyu daha iyi bilir! Mektubun fihristi dille ikrar etmeye benzer... halbuki sen gönül mektubunun metnini sına!

  Bak bakalım ikrarınla muvafık mı? Buna bak da işin münafıkların işine dönmesin! (4/128-
  129/1564-1573)

  Gümüş bedenli güzellerin vücudu seni avladıysa ihti-yarlıktan sonra bir de pamuk tarlasına dönen bedene bak! (4/131/1600)

  Zekidir ince şeyleri bilir... bilir ama değil mi ki kıblesi dünyadır onu ölü bil sen! (4/135/1656)

  Akıl iki akıldır: Birincisi kazanılan akıldır... sen onu mektepte çocuk nasıl öğrenirse öyle öğrenirsin. Kitaptan üstattan düşünceden anıştan manalardan güzel ve dokunulmadık bilgilerden. Aklın artar başkalarından daha fazla akıllı olursun fakat bu ezberlemekle de ağırlaşır sıkılırsın! Geze dolaşa adeta bir ezberleme levhası kesilirsin... Halbuki bunlardan geçen levh-i mahfuz olur! Öbür akıl Hak vergisidir... onun kaynağı candadır. Gönülden bilgi ırmağı coştu mu ne bakar ne kesilir ne de sararır! Kaynağı yolu bağlı ise ne gam! Çünkü o anbean ev içinden coşup durmaktadır! (4/159/1960-1966)

  ... Gönlüne kin yüzünden çirkin sûretler gelmesin! (4/160/1980)

  ... Olmayacak söze kim söylerse söylesin inanma! (4/182/2251)

  ... Geçmiş gitmiş şeye gam yeme... fırsatı fevt ettin mi acıklanma artık! (4/182/2253)

  Uykuya dalmış bilgisiz kişiye öğüt vermek çorak yere tohum saçmaktır. “Aptallık ve bilgisizlik” yama kabul etmez... ey öğütçü ona hikmet tohumunu pek saçma! (4/183/2264-2265)

  Hızır gemiyi: kötü kişilerin ellerinden kurtarabilmek için deldi kırdı. Mâdem ki kırık gemi kurtuluyor sen de kırıl! Emniyet yoksulluktandır yürü yoksul ol! (4/222/2756-2757)

  Hakiki olmayan padişahlığı ne el bil ne yen! Çalma-çırpma padişahlık; cansız gönülsüz ve gözsüzdür. Sana padişahlığı halk verdiyse borç alır gibi yine senden alır! İğreti padişahlığı Allah’a ver de Allah sana herkesin kabul edeceği bir padişahlık versin! (4/223/2775-2778)

  ... Her oyunun faydasını ondan sonrakinde gör! (4/232/2889)

  Kulak ver “Çok ağlayın.” dedi. Ağlayın da yaratıcı Rabbinin ‘ihsan sütü’ aksın. Dünyanın direği bulutun ağlamasıdır güneşin yakması. Sen bu iki ipe iyi sarıl. (5/15/165-167)

  Akıllardaki bu aykırılık bil ki mertebe bakımından yerden göğe kadardır. Akıl vardır güneş gibi. Akıl vardır zühre yıldızından da aşağıdır yıldız akmasında da. Akıl vardır bir sarhoş mumu gibi; akıl vardır bir ateş kıvılcımı gibi. O güneş gibi aklın önünden bulutlar kalktı mı Hak nurunu gören akıllar faydalanırlar. Akl-ı cüz-i aklın adını kötüye çıkarmıştır. Dünya muradı insanı muradsız bir hale getirmiştir. O bir avdan avcının güzelliğini görmüştür. Bu avcılığa düşmüş bu yüzden bir avın derdine uğramıştır. O hizmetle hizmet edilme nazına erişmiştir; bu kendisine hizmet edilmeyi dilemiş yüce yolundan geri dönmüştür. O Firavunlukla suya tutsak olmuş İsrailoğlu tutsaklık yüzünden yüzlerce Suhrab kuvvetini elde etmiştir. Bu aykırı bir oyundur yaman bir ferzin-benttir. Hileye az başvur devlet ve baht işidir bu. Hayal ve hileyi az doku. Çünkü gani Hak hileciye az yol gösterir. Hile edeceksen iyi hizmet etme yolunda hile et de bir ümmet içinde peygamberlik elde edesin. Hile et de kendi bedeninden ayrıl hilenden kurtul tek kal! Hile et de en aşağı bir kul ol. Aşağılıkla yürü de efendi kesil. Ey koca kurt hile ve hizmetle efendilik elde etmeyi umma. Fakat pervane gibi ateşe atıl o ateşi kesene doldurup ağzını büzme her şeyden kurtul! Gücü kuvveti bırak ağlamaya giriş. A yoksul ağlayışa acınır. Susuz ve aciz kişinin ağlayışı manevidir doğrudur. Soğuk soğuk ağlayışsa o azgının yalanından ibarettir. Yusuf’un kardeşlerinin ağlamaları hileden ibarettir. Çünkü içleri hissetle illetle doludur. (5/41-42/459-
  476)

  Duymuşsundur ya “saltanat kısırdır” derler. Padişahlık davasında olan korkusundan akrabalığı filan hep keser hepsinden vazgeçer. Çünkü saltanat kısırdır onun oğlu yoktur. Ateş gibi kimseyle dostluğu olamaz. Kimi bulursa yakar yırtar. Kimseyi bulamazsa kendi kendisini yer. ‘Hiç ol’ da onun dişinden kurtul. O katı yürekliden merhameti az um! Hiç’ oldun mu o katı yürekliden korkma. Her sbah ‘mutlak yokluk’ tan ders al. Ululuk ululuk ıssı Allah’ın elbisesidir. Kim onu giyme-ye kalkışırsa vebale girer. Taç onundur kemer bizim. Vay haddini aşana! Bu tavusluk kanadı sana bir sınamadır. Buna kapıldın mı Hakk’a ortak olmaya onun gibi noksan sıfatlardan ari olduğunu davaya kalkışırsın. (5/47/528-535)

  Bir çok naz vardır ki suç olur; kulu padişahın gözünden düşürür. Nazlanmak şekerden tatlıdır ama az çiğne yüzlerce tehlikesi vardır. Niyaz yolu emin bir yoldur. Nazı bırak da o yola düş! Nice nazlananlar vardır ki kol-kanat çırpar ama nihayet o hal adama vebal olur. Nazın güzelliği seni bir an yüceltse bile onun gizli korkusu seni eritir mahveder. Bu yalvarışa gelince: Seni zayıflatır. Zayıflatır ama parlak ayın on dördü gibi baş köşeye geçirir. Ölüden diriyi çekip çıkarınca ölen doğru yolu bulur. Diriden ölüyü çıkarınca da diri nefis ölüm tarafında yönelir ölüm tarafına dönüp dolaşır. Öl ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan diri Allah ölüden diri meydana getirsin. Allah bu ölü bedenden bir diri meydana getirsin. Kış olursan baharın gelişini gece kesilirsen
  gündüzün oluşunu görürsün. (5/48/543-553)

  Bedende Nefs-i Mutmainne’nin yüzünü düşünce tırnakları yaralar. Kötü düşünceyi zehirli tırnak bil. Bu tırnak derinleştikçe can yüzünü tırmalar.

  Müşkül düğümleri açmak ister; fakat bu adeta altın bir kaba aptes bozmaya benzer. Ey işin sonuna varan düğümü çözülmüş say. Bu düğüm boş keseye vurulmuş kuvvetli ve çözülmez bir düğümdür. Düğümleri açmakla uğraşa uğraşa kocadın başka bir kaç düğümü de çözülmüş sayıver! sıl boğazımızdaki çözülmez düğüm şudur: Sen kendini bil bakalım aşağılık bir adam mısın yoksa bahtı yaver bir adam mı? Adamsan bu müşkülü çöz. İnsan nefsine sahipsen nefesini bu yolda sarf et. Ayan ve arazı bildin tut ne çıkar? Asıl kendi haddini bil ki bundan kaçıp kurtulmaya imkan yok.

  Kendi haddini bilince de artık bu hadden kaç da ey toprak eleyen hadsiz aleme ulaş. Ömrün mahmul ve mevzu derdiyle geçti. Gözün açılmadı hayatın duyduğun şeylerle geçip gitti. Neticesiz ve tesirsiz her delil boş çıktı. Sen kendi neticene bak! Filozof davasında delilleri çoğaltıp durur. Halbuki
  kalbi temiz Allah kulu onun aksine delillere bakmaz bile. Delilden ve hicaptan kaçar delalet edilenin peşine düşer başını yakasının içine çeker.

  Filozofa göre duman ateşe delildir ama bizce dumansız olarak ateşe atılmak daha hoştur. Hele yakınlıktan sevgiden meydana gelen şu ateş yok mu? O bize dumandan daha yakındır. Hasılı cana arız olan hayallere kapılıp dumana koşmak ve bu yüzden candan olmak pek kötü bir
  iştir pek bahtsızlıktır! (5/49-50/557-573)

  Kanadını yolma onun sevgisini gönlünden sök çıkar. Çünkü savaşmak için düşmanın bulunması şarttır. Düşman olmadıkça savaş imkanı yoktur. Şehvetin olmazsa ondan kaçınma emrine uyman mümkün değildir. Meylin olmazsa sabrın manası yok. Düşman yoksa ordu sahibi olmana ne hacet?

  Kendine gel de kendini hadım etme papaz olma. Çünkü çekinmek ve temiz durmak şehvetin zıddıdır. Heva ve heves olmadıkça ‘Heva ve hevesten çekinin’ denmesi mümkün değildir. Ölülere gazilik taslanmaz ya! “Yoksullara verin onları doyurun” denmiştir şu halde kazan. Çünkü elinde eskiden kazandığın bir şey olmadıkça harcedemezsin ki. Gerçi o mutlak olarak “Yoksulları doyurun” demiştir ama sen “Kazanın da sonra yoksulları doyurun” diye oku! Yine böyle o padişah “Sabredin” buyurdu. Bir istek olmalı ki ondan yüz çeviresin. “Yiyin” emri şehvet için bir tuzaktır ondan sonra gelen “israf etmeyin” emriyse temizliktir. Şehvet olmazsa ondan kaçınmaya imkan olabilir mi? Sabretme ezasına uğramadıkça karşılığında bir mükafat ve hayır elde edemezsin. Ne hoştur o şart ve ne sevinçli şeydir o mükafat. O gönüller açan canlara can katan mükafat! (5/50- 51/574-585)

  Nice hüner ve sanatlar vardır ki ham kişiyi helak eder. Çünkü o taneye koşar bu yüzden de tuzağı görmez. İhtiyarına sahip olmak “Sakının” emrine uyan ve kendisine sahip olan adam için iyidir. Kendini koruyamıyor kötülüklerden çekinemiyorsan sakın o aleti uzaklaştırır ihtiyarı bırak. (5/56/648-650)

  Cansız değilsen gönül sahibini ara. Padişaha zıt değilsen gönülle aynı cinsten olmaya bak. (5/75/902)

  Zamanede sana üç yoldaş vardır; biri vefakardır ikisi gaddar. Biri dostlarındır öbürü malın mülkün üçüncüyse iyi işlerdir ve bu vefalıdır. Mal seninle beraber gelmez evden dışarı bile çıkmaz. Dost gelir gelir ama mezar başına kadar. Ölüm gününde dost sana hal diliyle der ki; “Sana buraya kadar yoldaşım bundan öteye gidemem. Mezarının başında bir zamancağız dururum.” Fakat yaptığın işler vefakardır; onlara sarıl ki onlar; mezarın içine kadar seninle gelirler. (5/87/1046-1050)

  Şu halde kibir elbisesini bedeninden çıkar. Bir şey belleyip öğrenme hususunda aşağılık bir elbiseye bürün. Bilgi sahibi olmanın yolu sözledir. Sanat öğrenmenin yolu işle. Yokluk istiyorsan o konuşup görüşmeyle kaimdir. Bu hususta ne dilin işe yarar ne elin. Can yokluk bilgisini bir candan beller. Bu bilgi ne defterden bellenir ne dilden! (5/88/1061-1064)

  Ruh bağışlayan güzelden ruhunu esirgeme. O seni kıratın üstüne bindirir. Taçlar veren o başı yüce erden başını çekme. O gönlünün ayağındaki yüzlerce düğümü çözer. Fakat kime söyleyeyim? Bütün köy içinde nerde bir diri? Âbıhayatın bulunduğu tarafa koşan kim? Sen bir horluk görür görmez aşktan kaçmadasın. Bir addan başka aşktan ne biliyorsun ki? Aşkın yüzlerce nazı edası ululuğu var. Aşk yüzlerce nazla elde edilebilir? Aşk vefakar olduğu için vefakar olanı satın alır. Vefasız adama bakmaz bile. İnsan bir ağaca benzer ahdi de ağacın köküne. Kökün iyileşmesine sağlamlaşmasına çalışmak gerek. Bozuk düzen ahit çürümüş köktür kökü çürümüş ağaç meyve vermez. Ağacın dalları yaprakları yeşil bile olsa kök çürümüş kokmuşsa faydası yok. Fakat kökü sağlam da yeşil yaprakları yoksa nihayet günün birinde yüzlerce yaprak el salar. İlminle gururlanma da ahdini bütünlemeye bak. Çünkü bilgi kabuğa benzer ahitse onun içindir. (5/96-97/1160-1170)

  Kim benlikten kurtulursa bütün benlikler onun olur. Kendisine dost olmadığı için herkese dost kesilir. Nakışsız bir ayna haline gelir değer kazanır. Çünkü bütün nakışları aksettirir. (5/218/2665- 2666)

  Tut ki bütün doğuyu batıyı zaptettin her tarafın saltanatına sahip oldun. Mâdem ki bu saltanat kalmayacak sen onu bir şimşek farzet; çaktı söndü.

  Gönül ebedi olmayan mülkü bir rüya bil! Cellat gibi boğazına yapışan debdebeyi şan ve şöhreti ne yapacaksın ki? Bil ki bu alemde de bir emniyet bucağı vardır. Yalnız münafığın sözünü az duy; çünkü o söz zaten söz değildir. (5/319/3926-3929)

  Şu halde bil ki çektiğin zahmet yaptığın bir suçun sonucudur. Sana inen bu tokat bir şehvetin sebebidir. İbret almaz o suçu bilmezsen bile hiç olmazsa derhal ağlamaya sızlamaya koyul yarlıganma dile! Secde et yüzlerce defa “Ya Rabbi” de ‘bu gam yaptı-ğım suçun karşılığıdır ancak! Ey Rabbim sen zulümden sitemden temizsin. Nasıl olur da suçsuz olarak insana bir ders bir gam verirsin. Ben suçu belli beyan bilmiyorum fakat bu derde sebep de mutlaka bir suçtur. Sebebi örttüğün gibi o suçu da ört.” (5/324/3988- 3993)

  Bu zamanda zıddı nefyetmeden başka anlatış çaresi yok. Bu alemde bir an bile yok ki bir tuzak olmasın. Ey akıllı fikirli er sevgiliyi perdesiz görmek istiyorsan ölümü seç o perdeyi yırt. Fakat ölür mezara gidersin hani o ölümü değil. Seni değiştiren nura götüren ölümü seç. (6/62/737- 739)

  Bu dünya pazarında sermaye altındır; orada da aşk ve ıslak iki göz. Kim eli boş pazara giderse ömrü geçer tamamıyla ham ve eli boş olarak geri döner. Kardeş neredeydin? Hiçbir yerde! Ne pişirdin? Hiçbir şey! Müşteri ol da elim oynasın gebe olan madenimden la’l doğsun. Fakat müşteri gevşek ve soğuk bile olsa yine sen onu çağır. Çünkü böyle emredilmiştir Doğan kuşunu uçur ruh güvercinini tut. Davet yolunda Nuh’un yolunda yürü.

  Allah için hizmette bulun. Halkın kabul etmesiyle reddetmesiyle ne işin var senin? (6/70/839-845)

  O göç zamanının “Hadi kalk kalk!” sesi geldi mi bütün dedikodular yok olur gider Sükut alemi gelir çatar. Bari sen o gelmeden sus. Vay o kişiye ki ölümle ünsiyeti yoktur! Gönlünü bir iki günceğiz cilala da o aynayı kendine defter edin. (6/105/1285-1287)

  ... Fikrin donmuşsa düşünemiyorsan yürü zikret. Zikir fikri titretir harekete getirir. Zikri bu dönmüş fikre güneş yap. İşin aslı cezbedir. Fakat kardeş işten kalıp cezbeyi bekleme. Çünkü işi bırakmak nazlanmaya benzer. Canıyla oynayan hiç nazlanabilir mi? Oğul ne kabul edilmeyi düşün ne reddedilmeyi.Sen daima emri nehyi gör gözet!Derken cezbe kuşu birdenbire çerden çöpten yapılmış yuvasından uçar görünüverir. Onu gördün mü sabah oldu demektir mumu o vakit söndür. Gözler perdeleri delip hakikati görmeye başladı mı bu nur onun nurudur artık. Bu nura sahip olan dışa bakar içi görür. Zerrede ebedi varlık güneşini görür. Katrada bütün denizi. (6/119/1475-1482)

  Kardeş elini duadan ayırma. Kabul edilmiş edilmemiş bununla ne işin var senin? Ekmek bile bu gözyaşına mani olursa elini ekmekten yumak gerek.

  Kendine çekidüzen ver çevikleş yan yakıl da ekmeğini gözyaşlarınla pişir! (6/186/2344-2346)

  Bu atalar sözü alemde söylenir durur: Şeytanın canı azapta gerek. Çünkü bilgisiz kişi hocadan utanır kalkar gidip yeni bir dükkan açar. Ustana danışmadan açtığın o dükkan bil ki kokmuş bir dükkandır akreplerle yılanlarla doludur a sûretten ibaret adam! Çabuk yık bu dükkanı da yeşilliğe gül fidanlarının içilecek suların bulunduğu yere dön! (6/187/2363- 2366)

  Belayı def etmenin çaresi sitem etmek değildir. Buna çare ihsandır aftır keremdir. Peygamber “Sadaka belayı def eder.” dedi. Ey yiğit hastalığı sadakayla tedavi et. (6/204- 205/2590-2591)

  Düşünceleri gökyüzünün yıldızları say. Fakat bunlar başka bir gökyüzünde dönmedeler. Kutluluk gördün mü şükret ihsanda bulun. Kötülük gördün mü sadaka ver yarlıganma dile çark vur! Ayın nurlarıyla ruhu parlat. Çünkü tutulma yerine geldi zararlar gördü can simsiyah oldu. Onu hayalden vehimden zandan kurtarır. Yine kuyudan çıkar cefa ipinden halâs et. Bu sûretle de bir gönül senin güzel gönül alışınla kanatlansın uçsun şu balçıktan kurtulsun!(6/220- 221/ 2784/2789)

  Su kabı ey akıllı adam sakanın elindedir. Öyle olmasa kendi kendine nasıl dolar boşalır? Sen de her an dolmada boşalmadasın. Bil ki onun sanat elindesin. Gözündeki bağ kalktı mı sanatın sanatkârın elinde halden hale girmekte olduğunu anlarsın. Gözün varsa kendi gözünle bir bak. Hiçbir şeyden haberi olmayan bir ahmağın gözüyle bakma. Kulağın varsa kendi kulağınla dinle duy. Neden sersemlerin kulağına kapılıyorsun?

  Taklide uymaksızın bakmayı âdet edin kendi aklını koru onu düşün sen.(6/264/3339-3344)

  Lezzet dışardan gelmez içten gelir bunu böyle bil. Köşkleri kaleleri aramayı ahmaklık say. Birisi mescid bucağında sarhoş ve neşelidir. Öbürü bağda bahçede suratını asar muradına erişmez bir zevk bulamaz. Köşk bir şey değildir. Bedenini yık. Define yıkık yerdedir a benim beyim! Görmüyor musun bunu? Şarap meclisinde sarhoş yıkılınca zevk alıyor. Ev sûretlerle dolu amma yık onu. Yık da defineyi bul sonra yine yap. Tasvir ve hayal nakışlarıyla dolu bir ev şu resimlerde vuslat definesinin üstüne çekilmiş perdeye benzer. Şu gönülde sûretler coşup duruyor ya. Onların hepsi definenin ışığı altınların parlayışı. Su arı-durudur fakat üstünü köpük kaplamış. Köpük suya bir şey vurmasına mani oluyor. Değerli can da latiftircoşkundur.

  Fakat insanın bedeni onun üstüne çekilmiş bir perdedir. Halkın dilinde söylenen atalar sözünü duysana: Bize bizden gelir her ne gelirse! Bu köpeğe tapan susuzlar da köpük yüzünden arı-duru sudan uzaklaşmışlardır. (6/271/3420-3430)


  Ne temiz mimar ki gayb âleminde sözle afsunla kaleler yapar. Sözü sır köşkünün kapısının sesi bil. Bu ses kapının açılmasından mı geliyor kapanmasından mı? Buna dikkat et. Kapı sesi duyulur kapı görünmez. Bu sesi görürsünüz kapıyı görmezsiniz. Hikmet çengi hoş bir ses verdi mi dikkat et. Bakalım cennet kapılarından hangisi açıldı?

  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi´den Tavsiyeler

  Şu üç şey hakkında dudağını kıpırdatma: Gittiğin yol paran bir de mezhebin. Çünkü bu üçünün de düşmanı çoktur. Düşman bildi mi sana pusu kurar. (1/84-85/1047-1048)

  Ok gibi doğru ol da yaydan kurtul. Çünkü her doğru okun yaydan fırlayacağına şüphe yoktur.
  (1/111/1385)

  Söz söylemek için önce dinlemek gerekir. Söze kulak verme yolundan gir. Dinleme ihtiyacı olmaksızın anlaşılan söz ancak tamahsız ve ihtiyaçsız olan Allah’ın sözüdür. (1/131/ 1627 1629)

  Sel akmağa başlar başlamaz önünü kes yolunu bağla. Yoksa alemi perişan ve harap eder her tarafı yıkar. Fakat harap olmaktan niye gamlanayım? Harabenin altında padişah hazinesi var! (1/139/1743-1744)

  Kimin namazında mihrab ve kıblesi Ayn (Allah’ın zatı cemali) olursa onun tekrar iman tarafına gitmesini ayn ve kusur bil. (1/141/1765)

  (Hak) Bu yolda yolun tırmalan son nefese kadar bir an bile boş durma! Olabilir ki son nefeste bir dem inayete erişirsin. O inayet seni sırdaş eder. (1/146/1822-1823)

  Dünyanın lütfetmesi ve yaltaklanması hoş bir lokmadır ama az ye. Çünkü ateşten bir lokmadır! Ateş gizlidir zevki meydanda. Dumanı sonunda meydana çıkar. (1/148/1855-1856)

  Nefis çok övülmesi yüzünden firavunlaştı. Alçak gönüllü hor hakir ol; ululuk taslama!
  Elinden geldikçe kul ol sultan olma! Top gibi zahmet çekici ol çevgân olma! Yoksa; senin bu letâfetin bu güzelliğin kalmayınca o seninle düşüp kalkanlar senden usanırlar. (1/149/1867-1870)

  “Zamanınızdaki günlerde Rabbinizin güzel kokuları vardır. Kendinize gelin; o güzel kokuları almaya çalışın.” (1/155/ Hadis)

  Sen mâdem ki zahiri önü sonu düşünmektesin ancak ve ancak bu gam ve neşe alemindesin. Ey hakikatte yok olan!. Yok olan; nerede ön nerede son! Yağmurlu gündür gece çağına kadar yürü! Bu yağmur bildiğimiz yağmur değil Rahmet yağmurlarından. (1/160/ 2010-2011)

  Eğer “cüzü külle muttasıl”dır ayrılmaz dersen diken ye gül isteme. Diken de gülden ayrılmaz. “Cüzü külle” ancak bir yüzden bağlıdır. Yoksa Hakk’ın peygamberleri göndermesi abes olurdu.
  (1/226/2811-2812)

  Sakın endişelerden sakın! Fikir aslan ve yaban eşeğidir; gönüller de ormanlıklar. Perhizler ilaçların başıdır. Çünkü kaşınma uyuzluğu artırır. Perhiz şüphe yok ki ilacın aslıdır. Düşüncelerden perhiz et de can kuvvetini gör! (1/234/2909-2911)

  Akıllı o kişidir ki çekinilen belada dostların ölümünden ibret alır. (1/250/3114)

  Kendinize gelin. Allah’ın gayreti pusudan çıkmayı görsün: baş aşağı yerin dibine gidersiniz.
  (1/273/3417)

  Vehmi fikri duyguyu anlayışları sopa gibi çocuk atı bil! Gönül ehlinin ilimleri kendilerini taşır. Ten ehlinin ilimleriyse kendilerine yüktür. Gönle uran adamı gönül ehli yapan ilim insana
  fayda verir. Yalnız tene tesir eden insana mal olmayan ilim yükten ibarettir. (1/275/3445-3447)

  Hakikati olmayan bir adı hiç gördün mü? Yahut ‘Kâf’ ve ‘Lâm’ harflerinden gül topladın mı?

  Mâdem ki ismi okudun; var müsemmayı da ara. Ayı gökte bil derede değil! Addan ve harften geçmek istersen hemencecik kendini tamamıyla kendinden arıt (yok ol!) Demir gibi demirlikten çık renksiz bir hale gel. Riyazatta tozsuz passız bir ayna ol! Kendini kendi vasıflarından arıt ki asıl kendi saf pak zatını göresin. O vakit kitap müzakereci ve üstat olmaksızın gönlün-de peygamberlerin ilimlerini görür bulursun. (1/276/3456-3462)

  Din ehlini kin ehlinden ayırt et; Hak’la oturanı ara onunla otur! (1/297/3719)

  Maksada sabırla erişilir aceleyle değil. Sabret doğrusunu Allah daha iyi bilir. (1/319/4004)

  Aslanlar gibi avını kendin avla. Yabancının yaltaklan-masını da terk et akrabanın yaltaklanmasını da! Aşağılık kişilerin hürmetini hatır saymasını o halden bil. Kimsesizlik adam olmayan kişilerin işvesinden iyidir. (2/21/261-262)

  Miski tene sürme gönle sür. Misk nedir? Ululuk sahibi Allah’ın adı. (2/21/266)

  Temiz şeyler temizlere aittir; pis şeyler de pislere.... kendine gel! Kin yüzünden yol azıtanlara kin tutma. Çünkü onların kabirlerini de kin tutanların yanına kazarlar. Kinin aslı “cehennem”dir. Senin kinin o küllün cüzüdür dinin de düşmanı. (2/22/272-274)

  Kim seni haktan hakikatten soğutursa bil ki şeytan o adamın içindedir. Derisinin altında gizlenmiştir. Böyle bir adamın içine girip böyle bir adamın sûretine bürünüp seni aldatamazsa hayaline girer de seni o hayaller kötülüğe sevk eder. Seni gâh gezip eğlenme gâh dükkan açıp alışveriş etme gâh ilim öğrenme gâh ev bark kurup çoluk çocuk sahibi olma hayallerine düşürür. Kendine gel hemen “Lâ Havle” de. Ama sade dille değil; candan gönülden! (2/49/639-642)

  Âdem oğlu da iflası sabit oluncaya kadar bu dünya hapishanesinde kalır. Rabbimiz de İblis’in müflisliğini Kur’an’la bize bildir-miş her tarafa yaymıştır. O; hilekar müflis ve kötü sözlüdür. Onunla hiçbir sûretle ortak olma oyuna girişme! Alış-verişe girişirsen kâr edemezsin çünkü o
  müflistir ondan nasıl olur da bir şey elde edebilirsin? diye anlatmıştır. (2/50/653-656)

  Ey çarelere başvuran ölünün gözü nasıl cana bakarsa sen de gözünü lâmekan alemine çevir aklını başına al. Varlık alemi çarelerle doludur da Allah bir pencere açmadıkça yine çare yok!

  Bu cihan cihetsiz lâmekan aleminden meydana gelmiş bu cihana lâmekan aleminden bir mekan verilmiştir. Allah’ı candan-gönülden seviyorsan varlıktan yokluğa dön. Bu yokluk gelir yeridir; ondan kaçınma. Bu varlık da çok olsun az olsun gider yeridir! Hak sanatının tezgah evi mâdem ki yokluktur. O hal-de tezgah evinin dışında ne varsa değersizdir. (2/53/685-690)

  Padişahlıktan feragat edeni padişah bil. Onun nuru ayla güneş olmaksızın da parlar durur. (2/112/1469)

  Kendini ücret tuzağına teslim et de sonra kendinden kendiliğin olmaksızın bir şey çal.
  Yaralıya vücudundan temreni çıkarabilmek için afyon verir uyuturlar. Ölüm vaktinde de adama elem ve ıstırap verirler. O halde meşgulken canını alıverirler. Şu halde anlıyorsun ya gönlünü her hangi bir düşünceye verdin mi gizlice senden bir şey alacaklardır. Her ne düşünür her ne elde edersen hırsız emin olduğun yerden gelip çatmaktadır. Binaenaleyh en iyi işe koyul da hırsız senden hiç olmazsa en bayağı bir şeyi en aşağı bir şeyi alıp götürebilsin. Tacirin yükü suya düşerse ondan daha iyi bir kumaşa el atar. Senin de mâdem ki suya bir şeyin düşecek
  mahvolacak en aşağı şeyi terk et de daha iyisini bul! (2/115/1502-1509)

  ‘Hiss’e ait gözüne toprak serp. His gözü akla da düşmandır dine de. Hak Teâlâ duygu gözüne “kör” dedi “putperest” dedi “bizim zıddımız” dedi. Çünkü o köpüğü gördü de denizi görmedi. Bu demi gördü de yarını görmedi. Bugünün sahibi de O’dur yarının sahibi de. Her ana sahip olan önünde durup durur da o hazineden bir pul bile görmez. Bir zerre bile o güneşten haber verir ve güneş: o zerreye kul köle kesilir. Birlik denizinin elçisi olan katraya yedi deniz esir olur. (2/123/1607-1612)

  Gönül istemeden ağza gelen latif sözler külhandaki yeşilliğe benzer dostlar. Uzaktan bak geç. Yavrum onlar yemeye kokmaya gelmez. Vefasızlara gitme. Onlar; iyi dinle ‘yıkık köprü’ dür. Bilgisiz biri oraya ayak basarsa köprü de yıkılır ayağı da kırılır. Asker nerede bir bozgunluğa uğrarsa iki-üç karı tabiatlı adamın yüzünden uğrar. O erkek gibi silahlanıp savaş safına girer. Diğerleri de “İşte tam dost” diye ona güvenirler. Fakat savaş zahmetlerini gördü mü yüz çevirir. Onun kaçışı senin manevi kuvvetini de kırar. (2/218/2840-2846)

  (O adam ki) İbadet-i kışırdan ibaret içi yok. Cevizler çok ama içleri boş! İbadetlerin netice vermesi için zevk gerek. Tohumun ağaç olması için iç gerek! İçsiz tohum fidan olur mu? Cansız sûret de hayalden başka bir şey değil. (2/261/3395-3397)

  Ticarette kamil değilsen yalnız başına dükkan açma yoğrulup kemale gelinceye dek birisinin hükmü altına gir! “Susun dinleyin!” emrini işit sükut et. Mâdem ki Hak dili olamadın kulak kesil. Söylersen bile sual tarzında söz söyle. Padişahlar padişahıyla edepli konuş! Kibir ve kinin başlangıcı şehvettendir. Şehvetinin yerleşip kuvvetlenmesi de ‘itiyat’ yüzündendir. Kötü huy adet edindiğinden dolayı sağlamlaşır yerleşir seni ondan vazgeçirmek isteyene kızarsın. Toprak yemeye alışırsan kim seni bundan menetmeye kalkışırsa onu düşman sayarsın. Puta tapanlar bu tapmayı huy edindiklerinden men edenlere düşman olmuşlardır. (2/265-266/3455-
  3462)

  Bakır altın olmadıkça bakırlığını: gönül padişah olmadıkça müflisliğini bilmez. Bakır gibi sen de iksire hizmet et. Gönül dildarın cevrini çek. Dildar kimdir? İyice bil. Dildar ehl-i dildir. Çünkü ehl-i dil olan gece ve gündüz gibi cihandan kaçıp durmakta alemde eğleşmemektedir.
  Allah kulunun ayıbını az söyle padişahı hırsızlıkla az kına. (2/267/3475-3477)

  Addan geç sıfatına bak da sıfatlar seni zata ulaştırsın. Halkın ihtilafı addan meydana gelir. Fakat manaya ulaşınca rahatlaşırlar. (2/283/3679-3680)

  Her an canının bir cüzü ölüm halindedir her an can verme zamanındadır. Can verme anında imanını gör gözet! Ömrün altın kesesine benzer geceyle gündüz de para sayan adamdır.

  Bilmeden anlamadan sayar-durur nihayet kese boşalır ay tutulur. Dağdan alsan da yerine koymasan dağ bile yerinde kalmaz yok olur gider. Şu halde her an yerine karşılık koy ki “Secde et de yaklaş.” âyetinin maksadı neyse bulasın. (3/11/123- 127)

  Akıllı kişi sakın şeytanın hilesinden! Yoksulların muhtaçların seslerini içeriye duy da hilebaz kişinin sesi kulağını tutup çekmesin! Yoksullar tamahkar ve kötü huylu adamlarsa bile sen yine gönül sahibini onlar içinde ara! Denizin dibinde inciler taşlarla karışık halde
  bulunur. Övülecek şeyler; kusurlar ayıplar arasında bulunur. (3/69/864-866)

  Ey nazik adam ileri giden son gelenlerden ol. Taze ve turfanda meyve ağaca nazaran daha ileridedir derecesi daha üstündür. Gerçi meyve ağaçtan sonra vücuda gelir fakat hakikatte evvel odur çünkü ağaçtan maksat odur. (3/91/ 1128-1129)

  Kötüye yorma vehimlenme; insanı hiçbir hastalığı yokken hasta eder. Kabul edilmesi farz olan peygamber hadisidir bu :

  “Hasta değilken kendinizi hasta gösterirseniz gerçekten hastalanırsınız.” (3/128/1579-1580)

  Anlatılanı anlamaya söyleneni dinlemeye liyakatin yoksa söz söyleyenin söyleme kabiliyeti seni görür anlar yatar uyur! Arayan ‘aradığını bulsun’ diye yerde ne biterse ihtiyaç sahibi için biter. (3/262/3207-3208)

  Nerede dert varsa deva-şifa oraya gider nerede yoksulluk varsa nimet oraya varır. Müşkül neredeyse cevap ordadır gemi neredeyse su ordadır. Suyu az ara susuzluğu elde et de sular yukarıdan da coşsun aşağıdan da fışkırsın! Boğazcağızı nazik yavrucak doğmasaydı onu besleyecek süt nasıl olur da memeden akardı? (3/262/3210-3213)

  Cevherleri gizli olan can ekinleri içinde kevser suyuyla dolu rahmet bulutları var. Susuz kal susa da “Onları Rab’leri sular” lûtfu hitabı gelsin. (3/262/3219)

  “İbret almayı uyanmayı Allah’tan dile; kitaptan sözden harften duraktan değil!” (3/267/3271)

  Allah “Kaybettiğiniz şeylere eseflenmeyin hatta kurt gelse de keçinizi yese bile.” buyurdu. O bela daha büyük belaları defetmek o ziyan daha şiddetli ziyanları menetmek içindir. (3/266/3264-3265)

  Ey insan cisim ve mal ziyanı cana faydadır canı vebalden kurtarır. Sende riyazatla canla başla müşteri ol. “Tenini riya-zata verdin mi canını kurtardın.” demektir. (3/277/3396-3397)

  Sen istemezsin sebep olamazsın ama burnun kanar bir hayli de kan akar derken ateşin geçer kurtulursun. Her meyvenin içi kabuğundan yeğdir iyidir. Teni de kabuk; sevgiliyi iç bil! İnsan pek latif bir içe maliktir. İnsansan bir an olsun onu ara! (3/279/3416-3418)

  Ölümü bir ‘Yusuf’ gören canını feda eder; kurt olarak görense yolunu sapıtır! Oğul herkesin ölümü kendi rengindendir. Düşmana düşmandır dosta dost! Ayna Türk’e nazaran güzel bir renktedir. Zenci’ ye nazaran o da zencidir. (3/280-281/3438-3440)

  Ey can aklını başına devşir. Ölümden korkup kaçarsın ya doğrucası sen kendinden korkmaktasın. Gördüğün ölümün yüzü değil kendi çirkin yüzün: canın bir ağaca benzer.... ölüm yaprağıdır. İyiyse de senden yetişmiş yeşermiştir; kötüyse de. Hoş nahoş... gönlüne gelen her şey senden senin varlığın-dan gelir. (3/281/3441-3443)

  Kızgınlığın cehennem ateşinin tohumudur. Kendine gel de şu cehennemini söndür çünkü o bir tuzaktır. (3/284/ 3480)

  Düşmanlığa kalkışacaksan düşmanlık edebileceğin birisiyle çarpış (savaş) ki onu esir edebilmek mümkün olsun. (3/295/3625)

  Babam (Baheddin Veled k.s.) Allah’ın rahmetini şöyle bil: O rahmet vehme bile sığmaz yalnız eseri görünür! (3/296/3634)

  Bir şeyin hem nefyedilmesi caizdir hem ispat edilmesi. Çünkü zahiri görünüş aykırıdır. Nispet de iki türlü olabilir. Allah’ın “O taşları attığın zaman yok mu? Onları sen atmadın ki... Allah attı.” demesinde hem nefiy vardır hem ispat: ve ikisi de yerindedir. Onları sen attın çünkü taşlar senin elindeydi fakat sen atmadın çünkü o atış gücünü Allah ızhar etti. İnsanoğlunun kuvvetinin bir haddi-hududu vardır. Bir avuç toz-toprak nasıl olur da bir orduyu bozar kırıp geçirir? Avuç senin avucundur ama atış bizden. Bu iki nispetin nefyi de yerindedir ispatı da. (3/298- 299/3658-3662)

  Gönül sana da vefa etmez seni de terk edip gider. O senden vazgeçmeden sen ondan vazgeçmeye çalış! (3/302/3699)

  Alemde bütün anlayışlar durup dinlenmezler... meydanda koşup gelme zamanıdır; oturup zevkle içkiye dalma zamanı değil ! (3/304/3723)

  Gam ye de gam artıranların seni derde sokanların ekmeğini yeme çünkü akıllı adam gam yer çocuksa şeker ! Neşe şekeri gam bahçesinin meyvesidir. Bu ferah yaradır; o gam merhem. Gam gördün mü aşkla kucakla.... Şam’a Rübve tepesinden bak ! Akıllı adam şarabı üzümde görür.... âşık varı yokta bulur. (Hakim-i Gaznevi’den 3/306/3751-3754)

  Oğul her şüphe yakine susamıştır. Şüphe arttıkça yakine ulaşmak için daha ziyade çırpınır kol-kanat açar uçmaya çalışır. İlim mertebesine ulaştı mı kanadı ayak kesilir gayrı uçmaya ihtiyacı kalmaz. Çünkü bilgisi yakin kokusunu almaya başlamıştır. Bu sınanmış yolda ilim yakından aşağıdır şüphe yukarı. Bil ki ilim yakini arar. Yakin de apaçık görüşü... Tekâsür Süresi’nde “Kellâ lev ta’lemüne” den sonrasını oku da bunu ara bul anla ! Ey bilgi sahibi! Bilgi insanı görüşe götürür. Dünyadakiler yakin sahibi olsalardı cehennemi gözleriyle görürlerdi. Görüş şüphe yok ki yakinden doğar; nitekim hayal de zandan doğmaktadır. O sürede bu anlatılmıştır “İlm-e’l Yakin” olur bak da gör” (3/336-337/4118-4125)

  Allah’ın rahmeti kahrından ileridir kahrından fazladır ve ezelidir. Bu yüzden de bir kimseyi belalara uğratması rahmetindendir. “Varlık sermayesi elde edilsin” diye rahmeti kahrından ileridir üstündür. Etle deri lezzetsiz meydana gelmez fakat onlar meydana gelmedikçe sevgilinin aşkı onları nasıl eritebilir? İşte bu takdir neticesi olarak sen de kahırlara uğrarsan eseflenme... bu kahırlar yüzünden elindeki sermayeyi sevgiliye bağışlarsın. Sonra bunun özrü olarak tekrar lûtfeder “yıkanıp arındın dereden atladın artık o mihnetler cefalar geçti” der.
  (3/340-341/4166-4170)

  ... Ezeli gaye senin teslim olmandır. Ey müslüman teslim olmayı araman dilemen gerek! (3/341/4177)

  Kötü ve hayırsız adam lengersiz gemidir; ne demir atmıştır ne bir yere bağlıdır; deli rüzgarlardan kurtulamaz ki “Akıllıya huzur ve emniyet veren akıl lengeridir”... akıllılardan bir lenger dilen! İnsan o cömertlik denizinin inci hazinesinden akıl fikir kazanırsa Bunların yardımıyla gönlü marifetler elde eder gönül-lükten çıkar yücelir... gözleri de nurlanır. Çünkü nur gönülden doğar da bu göze vurur. Gönül olmasa gözün hiçbir şey göremez. Gönül akıl nurlarıyla nurlanırsa o nurlardan göze de bir pay verir. Bil ki gökten inen mübarek su gönüllere gelen vahiydir dillere gelen doğru sözlülüktür. Biz de tay gibi ırmaktan su içelim de bizi kınayan vesveseciye bakmayalım aldırış etmeyelim. Peygamberlerin izini izliyorsan yola düş halkın bütün kınamalarını hava say! Yol aşan menzil alan yol eleri ne vakit köpeklerin havlamasına kulak astılar? (3/353/4311-4320)

  ... bil ki kin sapıklığın kafirliğin temelidir! (4/10/111)

  Kötülükte bulundun mu kork emin olma çünkü yaptığın kötülük bir tohumdur Allah onu mutlaka bitirir! (1/14/165)

  Dünyadan geçen kişilerde yok olmamışlar fakat Allah sıfatlarına bürünmüşlerdir. Onların sıfatları Hak sıfatlarına karşı güneşin karşısındaki yıldızlara dönmüştür. A inatçı! Kur’an’dan buna delil istiyorsan oku: “Onların hepsi huzurumuzdadır.” Haklarında “Huzurumuzdadır.” denenler yok olamazlar iyi dikkat et de ruhların bekasını iyice anlayasın! Beka’dan mahcup olan ruh azaptadır Hakk’a vasıl olan ruhsa beka aleminde hicaplardan kurtulmuş bir haldedir.

  İşte bu hayvani duygu kandilinden ne murat edilmişse bu kandilin gerçeği neyse sana söyledim... kendine gel de sakın bu hayvani duyguyla ruh arasında bir birlik tasavvur etme!

  Çabuk ruhunu yolcuların kutlu ruhlarına ulaştır! (4/36-37/442-448)

  Aklın varsa başka bir akılla dost ol görüş danış! İki akılla birçok belalardan kurtulur ayağını
  göklerin ta yücesine korsun! (4/104/1263-1264)

  Şu halde bu alemin direği gafletten ibarettir... devlet nedir? Dev (yani koş) kelimesiyle let (yani dayak) kelime-sinden meydana gelme bir kelime! Önce koş... koş da sonunda dayak ye! Bu yıkık yerde devlet sahibine eşekçesine ölümden başka hiçbir şey yok! Sen bir işe el atar o işe iyice sarılırsın... o işteki ayıp ve noksan o anda sana örtülüdür. Allah senden o işin ayıbını örttüğünden canla başla o işe girişebilirsin. Hararetle sahip olduğun fikrinde ayıbı senden gizlidir. Sana o fikirdeki ayıp ve kusur belli olsaydı ondan kaçardın... canın “bu fikirle aramda keşke-mağriple maşrık arası kadar uzaklık olsaydı” der! Nihayet ondan usanır pişman olursun ya... bu hal evvel olsaydı hiç ona koşar mıydın? Şu halde “ona girişelim kaza ve kadere uygun olarak o işi görelim” diye önce ondaki ayıbı kusuru bizden gizlemiştir. Kaza ve kader hükmünü izhar edince göz açılır; pişmanlık gelir çatar! Bu pişmanlık da ayrı bir kaza ve kaderdir... bu pişmanlığı bırak da Allah’a tap! Pişman olmayı kendine adet edinirsen boyuna pişman olur-durur nihayet bu pişmanlığa da daha ziyade pişman olursun! Ömrünün yarısı perişanlıkta geçer öbür yarısı da pişmanlıkta heder olur gider. Bu fikri bu pişmanlığı terk et de daha iyi bir hal daha iyi bir dost ve daha iyi bir iş ara! (4/109- 110/1330-1342)

  Delinin elinden silahı al da adalet ve sulh senden razı olsun! Fakat elinde silahı olur aklı da bulunmazsa bağla elini... yoksa yüzlerce zarar yapar. (4/117/1434- 1435)

  Aklı zekayı sat da hayranlığı satın al ... akıl ve zeka; zandır hayranlıksa bakış görüş!
  Aklı Mustafa (a.s.)’nın önünde kurban et... “Hasbiyallah” de yani “Allah’ım bana yeter”!
  (4/115/1407-1408)

  Kalıbın cesedin mektuptur ona dikkat et padişaha layık mı değil mi? Bir anla da sonra gönder! Bir bucağa git mektubu aç oku!. bak bakalım içindeki sözler padişahlara layık olan sözler mi?

  Layık değilse o mektubu yırt çaresine bak başka bir mektup yaz! Fakat ten mektubunu açmayı kolay sanma. Yoksa herkes gönül sırrını apaçık görürdü! Bu mektubu açmak ne güçtür ne sarptır! Erlerin işidir bu çocuk işi değil! Hepimiz fihriste kani olmuş kalmışız... çünkü heva ve hevese hırsa bulaşmışız! Halbuki o fihrist ona baksınlar da metni de öyle sansınlar diye halka bir tuzaktır. Mektubu aç bu sözden baş çevirme! Allah doğruyu daha iyi bilir! Mektubun fihristi dille ikrar etmeye benzer... halbuki sen gönül mektubunun metnini sına! Bak bakalım ikrarınla muvafık mı? Buna bak da işin münafıkların işine dönmesin! (4/128-
  129/1564-1573)

  Gümüş bedenli güzellerin vücudu seni avladıysa ihti-yarlıktan sonra bir de pamuk tarlasına dönen bedene bak! (4/131/1600)

  Zekidir ince şeyleri bilir... bilir ama değil mi ki kıblesi dünyadır onu ölü bil sen! (4/135/1656)

  Akıl iki akıldır: Birincisi kazanılan akıldır... sen onu mektepte çocuk nasıl öğrenirse öyle öğrenirsin. Kitaptan üstattan düşünceden anıştan manalardan güzel ve dokunulmadık bilgilerden. Aklın artar başkalarından daha fazla akıllı olursun fakat bu ezberlemekle de ağırlaşır sıkılırsın! Geze dolaşa adeta bir ezberleme levhası kesilirsin... Halbuki bunlardan geçen levh-i mahfuz olur! Öbür akıl Hak vergisidir... onun kaynağı candadır. Gönülden bilgi ırmağı coştu mu ne bakar ne kesilir ne de sararır! Kaynağı yolu bağlı ise ne gam! Çünkü o anbean ev içinden coşup durmaktadır! (4/159/1960-1966)

  ... Gönlüne kin yüzünden çirkin sûretler gelmesin! (4/160/1980)

  ... Olmayacak söze kim söylerse söylesin inanma! (4/182/2251)

  ... Geçmiş gitmiş şeye gam yeme... fırsatı fevt ettin mi acıklanma artık! (4/182/2253)

  Uykuya dalmış bilgisiz kişiye öğüt vermek çorak yere tohum saçmaktır. “Aptallık ve bilgisizlik” yama kabul etmez... ey öğütçü ona hikmet tohumunu pek saçma! (4/183/2264-2265)

  Hızır gemiyi: kötü kişilerin ellerinden kurtarabilmek için deldi kırdı. Mâdem ki kırık gemi kurtuluyor sen de kırıl! Emniyet yoksulluktandır yürü yoksul ol! (4/222/2756-2757)

  Hakiki olmayan padişahlığı ne el bil ne yen! Çalma-çırpma padişahlık; cansız gönülsüz ve
  gözsüzdür. Sana padişahlığı halk verdiyse borç alır gibi yine senden alır! İğreti padişahlığı Allah’a ver de Allah sana herkesin kabul edeceği bir padişahlık versin! (4/223/2775-2778)

  ... Her oyunun faydasını ondan sonrakinde gör! (4/232/2889)

  Kulak ver “Çok ağlayın.” dedi. Ağlayın da yaratıcı Rabbinin ‘ihsan sütü’ aksın. Dünyanın direği bulutun ağlamasıdır güneşin yakması. Sen bu iki ipe iyi sarıl. (5/15/165-167)

  Akıllardaki bu aykırılık bil ki mertebe bakımından yerden göğe kadardır. Akıl vardır güneş gibi. Akıl vardır zühre yıldızından da aşağıdır yıldız akmasında da. Akıl vardır bir sarhoş mumu gibi; akıl vardır bir ateş kıvılcımı gibi. O güneş gibi aklın önünden bulutlar kalktı mı Hak nurunu gören akıllar faydalanırlar. Akl-ı cüz-i aklın adını kötüye çıkarmıştır. Dünya muradı insanı muradsız bir hale getirmiştir. O bir avdan avcının güzelliğini görmüştür. Bu avcılığa düşmüş bu yüzden bir avın derdine uğramıştır. O hizmetle hizmet edilme nazına erişmiştir; bu kendisine hizmet edilmeyi dilemiş yüce yolundan geri dönmüştür. O Firavunlukla suya tutsak olmuş İsrailoğlu tutsaklık yüzünden yüzlerce Suhrab kuvvetini elde etmiştir. Bu aykırı bir oyundur yaman bir ferzin-benttir. Hileye az başvur devlet ve baht işidir bu. Hayal ve hileyi az doku. Çünkü gani Hak hileciye az yol gösterir. Hile edeceksen iyi hizmet etme yolunda hile et de bir ümmet içinde peygamberlik elde edesin. Hile et de kendi bedeninden ayrıl hilenden kurtul tek kal! Hile et de en aşağı bir kul ol. Aşağılıkla yürü de efendi kesil. Ey koca kurt hile ve hizmetle efendilik elde etmeyi umma. Fakat pervane gibi ateşe atıl o ateşi kesene doldurup ağzını büzme her şeyden kurtul! Gücü kuvveti bırak ağlamaya giriş. A yoksul ağlayışa acınır. Susuz ve aciz kişinin ağlayışı manevidir doğrudur. Soğuk soğuk ağlayışsa o azgının yalanından ibarettir. Yusuf’un kardeşlerinin ağlamaları hileden ibarettir. Çünkü içleri hissetle illetle doludur. (5/41-42/459-
  476)

  Duymuşsundur ya “saltanat kısırdır” derler. Padişahlık davasında olan korkusundan akrabalığı filan hep keser hepsinden vazgeçer. Çünkü saltanat kısırdır onun oğlu yoktur. Ateş gibi kimseyle dostluğu olamaz. Kimi bulursa yakar yırtar. Kimseyi bulamazsa kendi kendisini yer. ‘Hiç ol’ da onun dişinden kurtul. O katı yürekliden merhameti az um! Hiç’ oldun mu o katı yürekliden korkma. Her sbah ‘mutlak yokluk’ tan ders al. Ululuk ululuk ıssı Allah’ın elbisesidir. Kim onu giyme-ye kalkışırsa vebale girer. Taç onundur kemer bizim. Vay haddini aşana! Bu tavusluk kanadı sana bir sınamadır. Buna kapıldın mı Hakk’a ortak olmaya onun gibi noksan sıfatlardan ari olduğunu davaya kalkışırsın. (5/47/528-535)

  Bir çok naz vardır ki suç olur; kulu padişahın gözünden düşürür. Nazlanmak şekerden tatlıdır ama az çiğne yüzlerce tehlikesi vardır. Niyaz yolu emin bir yoldur. Nazı bırak da o yola düş! Nice nazlananlar vardır ki kol-kanat çırpar ama nihayet o hal adama vebal olur. Nazın güzelliği seni bir an yüceltse bile onun gizli korkusu seni eritir mahveder. Bu yalvarışa gelince: Seni zayıflatır. Zayıflatır ama parlak ayın on dördü gibi baş köşeye geçirir. Ölüden diriyi çekip çıkarınca ölen doğru yolu bulur. Diriden ölüyü çıkarınca da diri nefis ölüm tarafında yönelir ölüm tarafına dönüp dolaşır. Öl ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan diri Allah ölüden diri meydana getirsin. Allah bu ölü bedenden bir diri meydana getirsin. Kış olursan baharın gelişini gece kesilirsen gündüzün oluşunu görürsün. (5/48/543-553)

  Bedende Nefs-i Mutmainne’nin yüzünü düşünce tırnakları yaralar. Kötü düşünceyi zehirli tırnak bil. Bu tırnak derinleştikçe can yüzünü tırmalar.
  Müşkül düğümleri açmak ister; fakat bu adeta altın bir kaba aptes bozmaya benzer. Ey işin sonuna varan düğümü çözülmüş say. Bu düğüm boş keseye vurulmuş kuvvetli ve çözülmez bir düğümdür. Düğümleri açmakla uğraşa uğraşa kocadın başka bir kaç düğümü de çözülmüş sayıver! sıl boğazımızdaki çözülmez düğüm şudur: Sen kendini bil bakalım aşağılık bir adam mısın yoksa bahtı yaver bir adam mı? Adamsan bu müşkülü çöz. İnsan nefsine sahipsen nefesini bu yolda sarf et. Ayan ve arazı bildin tut ne çıkar? Asıl kendi haddini bil ki bundan kaçıp kurtulmaya imkan yok.

  Kendi haddini bilince de artık bu hadden kaç da ey toprak eleyen hadsiz aleme ulaş. Ömrün mahmul ve mevzu derdiyle geçti. Gözün açılmadı hayatın duyduğun şeylerle geçip gitti. Neticesiz ve tesirsiz her delil boş çıktı. Sen kendi neticene bak! Filozof davasında delilleri çoğaltıp durur. Halbuki
  kalbi temiz Allah kulu onun aksine delillere bakmaz bile. Delilden ve hicaptan kaçar delalet edilenin peşine düşer başını yakasının içine çeker.
  Filozofa göre duman ateşe delildir ama bizce dumansız olarak ateşe atılmak daha hoştur. Hele yakınlıktan sevgiden meydana gelen şu ateş
  yok mu? O bize dumandan daha yakındır. Hasılı cana arız olan hayallere kapılıp dumana koşmak ve bu yüzden candan olmak pek kötü bir
  iştir pek bahtsızlıktır! (5/49-50/557-573)

  Kanadını yolma onun sevgisini gönlünden sök çıkar. Çünkü savaşmak için düşmanın bulunması şarttır. Düşman olmadıkça savaş imkanı yoktur. Şehvetin olmazsa ondan kaçınma emrine uyman mümkün değildir. Meylin olmazsa sabrın manası yok. Düşman yoksa ordu sahibi olmana ne hacet?
  Kendine gel de kendini hadım etme papaz olma. Çünkü çekinmek ve temiz durmak şehvetin zıddıdır. Heva ve heves olmadıkça ‘Heva ve hevesten çekinin’ denmesi mümkün değildir. Ölülere gazilik taslanmaz ya! “Yoksullara verin onları doyurun” denmiştir şu halde kazan. Çünkü elinde eskiden kazandığın bir şey olmadıkça harcedemezsin ki. Gerçi o mutlak olarak “Yoksulları doyurun” demiştir ama sen “Kazanın da sonra yoksulları doyurun” diye oku! Yine böyle o padişah “Sabredin” buyurdu. Bir istek olmalı ki ondan yüz çeviresin. “Yiyin” emri şehvet için bir tuzaktır ondan sonra gelen “israf etmeyin” emriyse temizliktir. Şehvet olmazsa ondan kaçınmaya imkan olabilir mi? Sabretme ezasına uğramadıkça karşılığında bir mükafat ve hayır elde edemezsin. Ne hoştur o şart ve ne sevinçli şeydir o mükafat. O gönüller açan canlara can katan mükafat! (5/50- 51/574-585)

  Nice hüner ve sanatlar vardır ki ham kişiyi helak eder. Çünkü o taneye koşar bu yüzden de tuzağı görmez. İhtiyarına sahip olmak “Sakının” emrine uyan ve kendisine sahip olan adam için iyidir. Kendini koruyamıyor kötülüklerden çekinemiyorsan sakın o aleti uzaklaştırır ihtiyarı bırak. (5/56/648-650)

  Cansız değilsen gönül sahibini ara. Padişaha zıt değilsen gönülle aynı cinsten olmaya bak. (5/75/902)

  Zamanede sana üç yoldaş vardır; biri vefakardır ikisi gaddar. Biri dostlarındır öbürü malın mülkün üçüncüyse iyi işlerdir ve bu vefalıdır. Mal seninle beraber gelmez evden dışarı bile çıkmaz. Dost gelir gelir ama mezar başına kadar. Ölüm gününde dost sana hal diliyle der ki; “Sana buraya kadar yoldaşım bundan öteye gidemem. Mezarının başında bir zamancağız dururum.” Fakat yaptığın işler vefakardır; onlara sarıl ki onlar; mezarın içine kadar seninle gelirler. (5/87/1046-1050)

  Şu halde kibir elbisesini bedeninden çıkar. Bir şey belleyip öğrenme hususunda aşağılık bir elbiseye bürün. Bilgi sahibi olmanın yolu sözledir. Sanat
  öğrenmenin yolu işle. Yokluk istiyorsan o konuşup görüşmeyle kaimdir. Bu hususta ne dilin işe yarar ne elin. Can yokluk bilgisini bir candan beller. Bu bilgi ne defterden bellenir ne dilden! (5/88/1061-1064)

  Ruh bağışlayan güzelden ruhunu esirgeme. O seni kıratın üstüne bindirir. Taçlar veren o başı yüce erden başını çekme. O gönlünün ayağındaki yüzlerce düğümü çözer. Fakat kime söyleyeyim? Bütün köy içinde nerde bir diri? Âbıhayatın bulunduğu tarafa koşan kim? Sen bir horluk görür görmez aşktan kaçmadasın. Bir addan başka aşktan ne biliyorsun ki? Aşkın yüzlerce nazı edası ululuğu var. Aşk yüzlerce nazla elde edilebilir? Aşk vefakar olduğu için vefakar olanı satın alır. Vefasız adama bakmaz bile. İnsan bir ağaca benzer ahdi de ağacın köküne. Kökün iyileşmesine sağlamlaşmasına çalışmak gerek. Bozuk düzen ahit çürümüş köktür kökü çürümüş ağaç meyve vermez. Ağacın dalları yaprakları yeşil bile olsa kök çürümüş kokmuşsa faydası yok. Fakat kökü sağlam da yeşil yaprakları yoksa nihayet günün birinde yüzlerce yaprak el salar. İlminle gururlanma da ahdini bütünlemeye bak. Çünkü bilgi kabuğa benzer ahitse onun içindir. (5/96-97/1160-1170)

  Kim benlikten kurtulursa bütün benlikler onun olur. Kendisine dost olmadığı için herkese dost kesilir. Nakışsız bir ayna haline gelir değer kazanır. Çünkü bütün nakışları aksettirir. (5/218/2665- 2666)

  Tut ki bütün doğuyu batıyı zaptettin her tarafın saltanatına sahip oldun. Mâdem ki bu saltanat kalmayacak sen onu bir şimşek farzet; çaktı söndü.

  Gönül ebedi olmayan mülkü bir rüya bil! Cellat gibi boğazına yapışan debdebeyi şan ve şöhreti ne yapacaksın ki? Bil ki bu alemde de bir emniyet bucağı vardır. Yalnız münafığın sözünü az duy; çünkü o söz zaten söz değildir. (5/319/3926-3929)

  Şu halde bil ki çektiğin zahmet yaptığın bir suçun sonucudur. Sana inen bu tokat bir şehvetin sebebidir. İbret almaz o suçu bilmezsen bile hiç olmazsa derhal ağlamaya sızlamaya koyul yarlıganma dile! Secde et yüzlerce defa “Ya Rabbi” de ‘bu gam yaptı-ğım suçun karşılığıdır ancak! Ey Rabbim sen zulümden sitemden temizsin. Nasıl olur da suçsuz olarak insana bir ders bir gam verirsin. Ben suçu belli beyan bilmiyorum fakat bu derde sebep de mutlaka bir suçtur. Sebebi örttüğün gibi o suçu da ört.” (5/324/3988- 3993)

  Bu zamanda zıddı nefyetmeden başka anlatış çaresi yok. Bu alemde bir an bile yok ki bir tuzak olmasın. Ey akıllı fikirli er sevgiliyi perdesiz görmek istiyorsan ölümü seç o perdeyi yırt. Fakat ölür mezara gidersin hani o ölümü değil. Seni değiştiren nura götüren ölümü seç. (6/62/737- 739)

  Bu dünya pazarında sermaye altındır; orada da aşk ve ıslak iki göz. Kim eli boş pazara giderse ömrü geçer tamamıyla ham ve eli boş olarak geri döner. Kardeş neredeydin? Hiçbir yerde! Ne pişirdin? Hiçbir şey! Müşteri ol da elim oynasın gebe olan madenimden la’l doğsun. Fakat müşteri gevşek ve soğuk bile olsa yine sen onu çağır. Çünkü böyle emredilmiştir Doğan kuşunu uçur ruh güvercinini tut. Davet yolunda Nuh’un yolunda yürü.

  Allah için hizmette bulun. Halkın kabul etmesiyle reddetmesiyle ne işin var senin? (6/70/839-845)

  O göç zamanının “Hadi kalk kalk!” sesi geldi mi bütün dedikodular yok olur gider Sükut alemi gelir çatar. Bari sen o gelmeden sus. Vay o kişiye ki ölümle ünsiyeti yoktur! Gönlünü bir iki günceğiz cilala da o aynayı kendine defter edin. (6/105/1285-1287)

  ... Fikrin donmuşsa düşünemiyorsan yürü zikret. Zikir fikri titretir harekete getirir. Zikri bu dönmüş fikre güneş yap. İşin aslı cezbedir. Fakat kardeş işten kalıp cezbeyi bekleme. Çünkü işi bırakmak nazlanmaya benzer. Canıyla oynayan hiç nazlanabilir mi? Oğul ne kabul edilmeyi düşün ne reddedilmeyi.Sen daima emri nehyi gör gözet!Derken cezbe kuşu birdenbire çerden çöpten yapılmış yuvasından uçar görünüverir. Onu
  gördün mü sabah oldu demektir mumu o vakit söndür. Gözler perdeleri delip hakikati görmeye başladı mı bu nur onun nurudur artık. Bu nura sahip olan dışa bakar içi görür. Zerrede ebedi varlık güneşini görür. Katrada bütün denizi. (6/119/1475-1482)

  Kardeş elini duadan ayırma. Kabul edilmiş edilmemiş bununla ne işin var senin? Ekmek bile bu gözyaşına mani olursa elini ekmekten yumak gerek.

  Kendine çekidüzen ver çevikleş yan yakıl da ekmeğini gözyaşlarınla pişir! (6/186/2344-2346)

  Bu atalar sözü alemde söylenir durur: Şeytanın canı azapta gerek. Çünkü bilgisiz kişi hocadan utanır kalkar gidip yeni bir dükkan açar. Ustana danışmadan açtığın o dükkan bil ki kokmuş bir dükkandır akreplerle yılanlarla doludur a sûretten ibaret adam! Çabuk yık bu dükkanı da yeşilliğe gül fidanlarının içilecek suların bulunduğu yere dön! (6/187/2363- 2366)

  Belayı def etmenin çaresi sitem etmek değildir. Buna çare ihsandır aftır keremdir. Peygamber “Sadaka belayı def eder.” dedi. Ey yiğit hastalığı sadakayla tedavi et. (6/204- 205/2590-2591)

  Düşünceleri gökyüzünün yıldızları say. Fakat bunlar başka bir gökyüzünde dönmedeler. Kutluluk gördün mü şükret ihsanda bulun. Kötülük gördün mü sadaka ver yarlıganma dile çark vur! Ayın nurlarıyla ruhu parlat. Çünkü tutulma yerine geldi zararlar gördü can simsiyah oldu. Onu hayalden vehimden zandan kurtarır. Yine kuyudan çıkar cefa ipinden halâs et. Bu sûretle de bir gönül senin güzel gönül alışınla kanatlansın uçsun şu balçıktan kurtulsun!(6/220- 221/ 2784/2789)

  Su kabı ey akıllı adam sakanın elindedir. Öyle olmasa kendi kendine nasıl dolar boşalır? Sen de her an dolmada boşalmadasın. Bil ki onun
  sanat elindesin. Gözündeki bağ kalktı mı sanatın sanatkârın elinde halden hale girmekte olduğunu anlarsın. Gözün varsa kendi gözünle bir bak. Hiçbir şeyden haberi olmayan bir ahmağın gözüyle bakma. Kulağın varsa kendi kulağınla dinle duy. Neden sersemlerin kulağına kapılıyorsun?
  Taklide uymaksızın bakmayı âdet edin kendi aklını koru onu düşün sen.(6/264/3339-3344)

  Lezzet dışardan gelmez içten gelir bunu böyle bil. Köşkleri kaleleri aramayı ahmaklık say. Birisi mescid bucağında sarhoş ve neşelidir. Öbürü
  bağda bahçede suratını asar muradına erişmez bir zevk bulamaz. Köşk bir şey değildir. Bedenini yık. Define yıkık yerdedir a benim beyim! Görmüyor musun bunu? Şarap meclisinde sarhoş yıkılınca zevk alıyor. Ev sûretlerle dolu amma yık onu. Yık da defineyi bul sonra yine yap. Tasvir ve hayal nakışlarıyla dolu bir ev şu resimlerde vuslat definesinin üstüne çekilmiş perdeye benzer. Şu gönülde sûretler coşup duruyor ya. Onların hepsi definenin ışığı altınların parlayışı. Su arı-durudur fakat üstünü köpük kaplamış. Köpük suya bir şey vurmasına mani oluyor. Değerli can da latiftir coşkundur. Fakat insanın bedeni onun üstüne çekilmiş bir perdedir. Halkın dilinde söylenen atalar sözünü duysana: Bize bizden gelir her ne gelirse! Bu köpeğe tapan susuzlar da köpük yüzünden arı-duru sudan uzaklaşmışlardır. (6/271/3420-3430)

  Ne temiz mimar ki gayb âleminde sözle afsunla kaleler yapar. Sözü sır köşkünün kapısının sesi bil. Bu ses kapının açılmasından mı geliyor kapanmasından mı? Buna dikkat et. Kapı sesi duyulur kapı görünmez. Bu sesi görürsünüz kapıyı görmezsiniz. Hikmet çengi hoş bir ses verdi mi dikkat et. Bakalım cennet kapılarından hangisi açıldı?

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Mesnevi 3. Ciltten Notlar;

  *Her mizacın mayası anasıdır.

  *Âlemde her şey bir şeyi yemektedir. Âlem adeta yenen ve yiyenden ibarettir.

  Toprak yağmuru yer meyveler yetişir; insan meyveleri yer de can hayat bulur. Fakat yeni bir can ve bakışa sahip olmak için bazı yemeleri terk etmen gerekir.

  Bebek memeyi ve sütü bırakırsa önüne meyveler ve enva-i çeşit yemeklerden oluşan bir sofra açarlar. Sen de lokma yemeyi azalt da can sofrana farklı bir âlemden taamlar açılsın.

  *Âlemin sonu yoktur âleme aşık olanların da... O âlem ehli ise ebedidir ve hep bir aradadır.

  *Tamah kulağa bir şey duyurmaz. Garez göze perde olur.

  *Âleme tamah edersen öte âlemi duyacak ne kulağın ne de görecek gözün olur..

  *Avcılar ormanda yol alırken taze ve körpe bir fil yavrusunu vurup yediler. Fil geldi onlar uyurken ağızlarını kokladı da yavrusunu yiyen iki avcıyı öldürdü.Birini öldürmedi.

  Dikkat et veliler Allah 'ın çocukları gibidir. Aleyhlerine olur ve konuşursan gıybetin leş kokusu ta Allah 'a gider de başına gadab-ı ilahi gelir.

  *Peygamber baştan başa kulaktır gözdür.

  *Ömrün altın kesesine benzer; gece-gündüz de para sayan adama.

  *Eski ve tecrübe görmüş akıl;sana yeni bir baht bağışlar.

  *Kibir-hırs ve şehvet kokusu söz söylerken ağzında soğan gibi kokar. O koku yüzünden duan reddedilir. O kalp o koku ile içini dışına vurur.

  *Sözün eğri özün doğru olursa o söz eğriliği Allah 'a makbuldur.

  *Eğer duada güzel bir nefese sahip değilsen var yürü de hoş nefesli bir dosttan dua iste.

  *Allah adı temizdir.Temizlik gelince pislik pılını pırtısını toplar gider.Gün parladı mı gece kaçar. Allah adını ağzına al da gamın ve kederin kaçıp gitsin.

  *Yalvaranın 'Allah ' demesi Allah 'ın ' buyur kulum ' demesidir .

  *Kötü yaratılışlı kişi Allah 'a yalvaramasın diye Allah ona dert keder vermez. Unutma Firavun 'un başı bir kez bile ağrımadı.

  *Dert; Allah 'ı gizlice anmana vesile olacaksa tüm dünya malından yeğdir. Dertsiz dua soğuktur. Dertli dua gönülden aşktan gelir.

  *Sabır;sıkıntıların anahtarıdır.

  *Pusudan sabır ve ihtiyat etmeksizin kurtulamazsın. Sabır ihtiyatın eli ayağıdır.

  *İhtiyatsızlık tedbirsizlik; pişmanlıktır .

  *İyilik ettiğin kişinin şerrinden sakın.

  *Sohbet var; keskin kılıca benzer bostanı ekini kış gibi keser biçer. Sohbet var; ilkbahar gibidir her tarafı yapar sayısız meyveler bitirir.

  *Tedbir ve ihtiyat bastonun yoksa bari gözü gören birine tutun.

  *İsa Nebi 'nin ibadet yeri gönül ehlinin sofrasıdır.

  *Hırsız mal çaldı mı içini bir sıkıntı kaplar. Bu mazlumun ahının tesiridir.

  *İnsan yazın kışı ister kışın da yazı... Bir hale katiyen razı olmazne darlıktan hoşlanır ne genişlikten ve boşluktan. Rahata erdi mi de inkâra sapar. Geberesi insan efendisine ne kadar da nankördür.
  *Seni dostundan ayıran sözü dinleme.

  *Gökten yeryüzüne ne yağarsa yer ne kaçabilir ne de çare bulabilir. 'Sizi topraktan yarattık 'ayetini unutur da Hak 'tan gelene öfkelenirsin. Topraksın arştan gelenden kaçamazsın. Toprak gibi razı ve mütevazı ol.

  *Kaza ve kader felekten baş çıkardı mı akıllıların hepsi kör sağır olur.

  *Kaza ve kaderden yine kaza ve kadere kaçan kurtulur.

  *Bir dertlinin dert ve elemini dinlemek ona verilecek en büyük zekâttır.

  *Dertli kişinin tereddüt ve elemle dolu gönül evi vardır. Onu dinlemek o eve pencere açıp havalandırmak demektir.

  *Tereddüt hapis ve zindandır. Ruhu çeker de bir yana yönelmesine engel olur.

  *Gamdan sevinmeye çalış. Gam vuslat tuzağıdır. Bu yolda aşağıya düşüş aslında hakikâte yükseliştir. Gam bir hazinedir. Senin zahmet ve meşakkât çekişinse maden... Gam derdine düşen madeni kazmaya başlamıştır. Azimle kazan ulaşır defineye.

  *Dostlar!.. Gönül eminlik ve huzurdur.

  *Acı; tatlı dudakların tesiri ile tatlılaşır. Diken gül bahçesi nedeni ile gönül çeker hale gelir.

  *Suretten geçerseniz her şeyde sevgiliyi görürsünüz. Mecnun bir köpeğe iltifat ediyordu.Halk onu kınadı.Mecnun 'siz anlayamazsınız bu Leyla 'nın semtinin köpeğidironda ben sevgilimi gördüm 'dedi.

  *Kılavuzsuz yola gidene iki günlük mesafe yüz yıl olur.

  *Hırs sahibi mahrumdur.

  *Boğaz nimet yerse yüz utanır.

  *Dosttan gelen bir cefa; yabancının üç yüz bin cefasından daha ağırdır.

  *İnsanların uğradıkları bela ve mihnet dikkâtli bakarsan alışmadıkları şeyden meydana gelir.

  *Temiz kişilerin toprağını öpmek; aşağılıkların taht ve bahçesine oturmaktan iyidir. Gönlü aydın bir ere kul olmak Padişahın başında tac olmaktan yeğdir.

  *Doğruluk ve yanıp yıkılmışlık Veli âdetidir. Utanmazlık da her aşağılık kişinin sığındığı bir sanattır.

  *İmtihan içinde imtihan vardır. Derlen toplan da ufak bir imtihanda satma kendini.

  *Ya doğru ol doğruluğunu göster; yahut sus da merhamete eriş sonra coş.

  *Allah 'beni çağırdın mı suçlu da olsan putperest de olsan icabet ederim. Onun için duadan hiç çekinme hiç usanma dua nihayet seni nefsinden kurtarır 'demiştir.

  *Mal yılandır onda ne zehirler var.

  *Tatlı suyu tatmadıkça acı su insanın gözünde nur gibi görünür.

  *Allah 'Allah 'ın inayetine erenler yeryüzünde yavaş ve mülayim yürürler ' buyurdu.

  *İnsan kendine yasaklanan şeye karşı hırslıdır.

  *İnciler deniz dibinde taşlarla karışık dururlar. Övülecek şeyler ayıplar arasındadır.

  *Takdirle savaşa girişen ona baskın yapmaya kalkışan baş aşağı gelir kendi kanına bulanır.Yer göğe düşmanlık etmeye kalkışırsa çorak kalmaya mahkûmdur.

  *Arayan; ister yavaş gitsin ister hızlı aradığına mutlaka ulaşır.

  *İnsan rahat ve geçim için yılanlar arar durur.Gamdan kurtulmak için gam yer durur.

  *İnsan duygudan çıkmadıkça gayb âlemine tamamen yabancıdır.

  *Nefsin ejderhadır. Öldü sanma uykuya dalar o. Dertten eline fırsat düşmediği için uyur. Derdin bitince çıkar hemen. Hüner; dertsizken de nefsi uykuda tutmadadır.

  *Nefsi uykudan şehvet güneşi uyandırır. Yüzünü ört onun da şehvet güneşi onu uyandırmasın.

  *Sıkıntıdan kurtuluşa giden gizli yol o sıkıntının içindedir.

  *Hüner ve marifette ileride olanlar manâca geridedirler.

  *Ad-san sahibi olmazsan insanlar arasında kaybolurum sanma. Defineyi açık ve meşhur yere koymazlar.

  *Şehirlerde ad ve san sahibi olmazsan Allah kullarının halini daha iyi bilirsin.

  *Geçmiş ve gelecek insana göredir. Yoksa hakikat âlemi birdir.

  *Akılla hüneri sat da hayran olmayı satın al.

  *Süt emen bebek sütten kesilince yer gıdası almaya başlar.Sen de yerin gıdalarından kesil de arştan gelen kalp gıdalarını almaya başla.

  *Gönül ehli değilsen uyanık ol da bir gönül iste. Mücadeleye başla.

  *İnsan önce bir kadını sever. Ama vuslata erince kadın gözünde basitleşir. Vuslat; kadını yaratan Allah 'a varmaktır.

  *Allah hükmüne âşık olan nurlanır yaratıklara âşık olan ise kâfir olur.

  *Dudak kuruluğu suyu haber verir. Bu eziyet ve susuzluk; suya vuslatın alametidir. Bu aramak; kutlu bir iştir. Hak yolundaki bu isteğin engellerini giderir. İstek; dileklerin anahtarıdır.

  *Padişah tarafından kabul edildikten sonra ona mektup yazmak elçi koymak ayıptır. Huzura kabul edilmeye bak.

  *İnsan cansız şeylerin Allah 'ı zikrini inkâr eder. Ateş canlı bir kul olmasa İbrahim 'i yakmayacağını nasıl bilebilirdi? Ateş itaat etti Rabbine de yakmadı Halil 'i.

  *Allah 'ım bana zahmetsiz eziyetsiz rızık ver demek günah değildir. Sen de öyle de.Davut (as) döneminde böyle diyen adam nice lütuflara mazhar oldu.

  *Cüzi aklın afeti vehim ve zandır. Zan ve vehmin vatanı karanlıklardır.

  *Bilginin iki kanadı vardır şüphenin tek. Şüphe ve zan sahibi hiçbir zaman uçamaz.

  *İnsan bir işe ciddiyetle koyuldu mu hastalığı görmez gözleri dış âleme kör olur.

  *Kötüye yormak ve vehim yapmak insanı derdi yokken bile hasta eder.Onun için olaylara iyi bak.

  *Ten elbiseye benzer. Elbiseye yapışıp durma koş da diken ustayı ara.

  *Herkes bir iş için yetiştirilmiş gönlüne o işin meyli verilmiştir.

  *Kendinde göklere doğru bir meyil sezersen hemen kanat aç.

  *Akıllılar; olayların başında feryat eder bilgisizlerse işin sonunda başlarını yere vururlar.

  *Bu âlem bir rüyadır. Zanna kapılmarüyada elin kesilse de korkma elin yerindedir. (Dünya bir rüya ise başına gelen felaketler de geçicidir.Neden çok üzülürsün ki?)

  *Uykuda aklın gider ama uyanınca sana yine gelir o. Ahirette de aklın duygun tam olacaktır. Lezzetleri oraya sakla.

  *Seni köpek ısırsa hemen hayvanı döver ya da küfredersin. Velilerden birini ısırsa onlar şöyle derler: 'Allah 'ım başka kullarını ısırmasın bu hayvan. Sen onun hırsını al '.

  *Halk rahmetin pek azına mazhar olur. Himmet sahipleri ise çoğuna.

  *Gözyaşları merhamete delildir.Yürek yanmasa göz ağlamaz.

  *Ağlayış ya elemden olur ya ayrılıktan.

  *Duygu akla esirdir. Akıl da ruhun esiridir.

  *Sabır; genişliğin anahtarıdır.

  * 'Velasri Suresi 'nin sonunu dikkâtlice oku. Allah o surede sabrı Hak ile beraber andı. Sabr Hakk 'a eştir.

  *Allah ne alırsa ona karşılık ihsanda bulunur. Bunun için Veliler kaybettiklerine üzülmez ve Allah 'a itiraz etmezler.

  *Parça bütünden koptu mu işe yaramaz. Bedenden bir uzuv kesilirse o uzuv işe yaramaz hatta murdar olur. Tekrar aslına iade edilmezse ölü kalır. Hak 'tan nasıl ayrı kalabilirsin?Sen oraya aitsin.

  *Baş köşelere hevesi bırak. Senin baş köşen Hakk 'ın yoluna revan olmaktır.

  *Âşık gönül yurduna sefer eden kişidir.

  *Zamana bağlı olan zamansızlığı kavrayamaz. Onu kavramak için hayret etmeyi öğren.

  *Anlayış sudur beden testi. Testi kırılınca içindeki su dökülür gider.

  *İftitah tekbirinin manâsı şudur:
  Allah 'ım biz senin huzurunda kurbanız.
  Koyun keserken 'Allahu Ekber 'deriz. 'Allah büyüktür 'der de hayvanı keseriz. Namaza başlarken 'Allahuekber 'demekle şunu demek istiyorsun:
  Allah 'ım hayvan olan nefsimi isminle kesiyorum.

  *Hileler ve hesaplar öldü mü Dua zamanı gelir.

  *İhtiyat nedir? Her an gelebilecek belayı görmek.

  *Gönle gelen her ferah bir sıkıntı sonucudur.

  *Kese ve dağarcığın değeri altına bağlıdır. İçinde altın olmasa beş para etmezler.

  *Allah kimi gönül makamına çekerse o kişide ten cinsiyeti kalmaz.

  *Apaydın gündüz vakti bir kişi mum ararsa bu onun körlüğüne delalet eder. (İslam gelmiş hâlâ yollar ararsın)

  *Sabır ve sukut Allah rahmetine sebep olur.

  *Ey edepli kişi!
  Derdin tazelensin istemiyorsan bu doktorun önünde soru sormayı bırak da başını yere koy.(Allah 'a secde et)

  *Yazı yazanın elindeki kâlem gibi göz ve gönül Allah 'ın iki parmağı arasındadır.

  *Kel olanlar saç hakkında konuşamazlar. Sırlara ermemişsen o âlemin edebiyatını yapma gülünç olursun.

  *Davud (as ) 'ın sesini dağlar duydu da zikre katıldı ama kâfir yürekler duymadı.

  *Dünya; kuşa tane saçan avcıya benzer.Tanelere koşarsan karnın azıcık doyar sonu tuzaktır. Tembellik etme taneyi bırak da ovaya Hakk 'ın rahmet vadisine uçmaya bak.

  *Nimete şükür; nimetten daha tatlıdır.

  *Şükür nimetin canıdır. Nimet deriye benzer. Seni sevgiliye ulaştıracak olan candır.Nimet insana gaflet verir şükür ise uyandırır. Şükür nimeti gözünü doyururseni bey yapar.Allah sofrasından yersen oburluğun ve nimet hırsın kalmaz.

  *Karanlığın ardında nice güneşler var. Ümitsizlikten sonra nice ümitler var!...

  *Sabırla nefsin belini kır. O alçaktır iyilik etmeye hiç gelmez.

  *Alçaklar cefa ve derde düşünce arınır temizlenirler. Vefa gördüler mi hemen cefa etmeye başlarlar.

  *Zindan alçak ve hırsızların ibadet yeridir. Orada Hak akıllarına gelir.

  *Kitaptan amaç içindekinden yararlanılmasıdır. Ama sen dilersen kitabı yastık da yaparsın. Bu sana bağlı.

  *Alçak nefse iyilik etme. Kötü davran da alçaklar gibi sana eğilsin teslim olsun.

  *Şükür; sıkıntı ve dertten gelişir.

  *Aşkın gıdası ekmeksiz ekmeğe âşık olmaktır. Aşkında doğru olan kişi varlığa bağlanamaz. Âşıkların varlıkla işi olmaz. Onlar sermayesiz kâr elde edenlerdir.

  *Yüzünü yıkamayan huri yüzü göremez.(Abdest)

  *Canların gıdası aşktır. Ruhun gıdası da açlık.

  *İlim sevgilisi olmak ile âlim olmak farklıdır. Nice âlimler sadece bilgi hamalı oldular. Sen ilim sevgilisi olmaya bak.

  *Kendini unutursan seni anarlar. Kul olursan azat ederler.

  *Halkın işi kaza ve kaderledir.Midenin hararet ve kuvveti olmasa diş keskin olmaz.

  *Kim yanmayı başarmışsa nuru o bulur.

  *Allah bunalan kişinin duasını kabul eder. Meryem iffetinden 'beni fahişe sanırlar 'diye bunaldı Hakk 'a yalvardı da Allah İsa 'yı konuşturdu.

  *Dert nerede ise deva oraya gider.Yoksulluk nerede ise nimet oraya gider.Soru nerede ise cevap oraya verilir.Gemi nerede ise su oradadır.Suyu ara susuzluğu elde et de sular alttan da yerden de fışkırmaya başlasın.

  *Yavrunun boğazı nazik yaratıldığı için Allah sütü kolay akıttı. Nazik ol nazenin ol fakir ol ki nimet aksın sana.

  *Birini Allah överse canlı cansız her şey onu över.Kimi Allah koruyor ise onu yolda kuşlar ve kurtlar da korur.

  *Nurlu kişiden yansıyan da nurdur.Karanlıkta kalandan zaten yansıma olmaz ki.

  *Kötü bir işe düşünce ibret al üzüntüye düşme. Fayda ve zarar zamanında da gülmeye bak.Gülün yapraklarını tek tek koparsan da sana gülümser o.Bir dikenden niye gama düşersin? Diken olmasa gül olur mu?

  *Tasavvuf; sıkıntı anında dahi neşeli olmanın adıdır.

  *İbret almayı Allah 'tan iste. Kitap ve harflerden değil.

  *Kâr beklemeksizin veren sadece Allah 'tır.

  *Bedenin halvette eziyet çekmesi ruha dirilik verir.

  *Dudağını yumup sırrı gizleyebilirsen gayb sırrını öğrenebilirsin.

  *Beden ve mal ziyanı ruha faydalıdır.

  *İnsan gaybı gören göze sahip olmadıkça insan olamaz.

  *Her meyvenin içi kabuğundan tatlıdır. Ten kabuk ruh içtir.

  *Sana bir yerden bir töhmet gelmiş ise bil ki; zulmettiğin biri sıkıntıya düşmüşsana beddua etmiştir.

  *Mazluma zulmetmen tohum ekmendir. Unutma o tohum zakkum olur ve zehirler seni.

  *Aklını başına al ateşi ancak din nuru söndürür.

  *Yavaş iş Rahman'dandır; acele ve telaş ise şeytandan. Unutma Allah yer ve gökleri altı günde yarattı.

  *Yüzü kara olanlar hakikâti görmeyenlerdir. Sen Bilali Habeşi 'nin kara yüzüne hayran ol. Kişinin adı Ebu Cehil 'se yüzü beyaz olsa neye yarar ki?

  *Kalbi ölen kişiye dünya geniş görünür.

  *Ana ağrı çekmese doğum olur mu? Sıkıntı çekeceksin ki sırlar âlemine doğasın.

  *Gaflet tenden ileri gelir.Ten öldü mü şüphe de kalmaz gaflet de.

  *Daima suda kalmak balığın harcıdır. Yılan nerede suda kalacak?

  *Geceyi yaratmasaydı Allah bu millet kazanma hırsından kendini helak ederdi. Sıkıntılar gecedir. Dinlen kederlenme. Sabah elbet olacak.

  *Kışın yüzü soğuktur ama şefkâtlidir. Yaz gülümser ama yakar kavurur. Darlık geldi mi onda genişlik görmeye bak.

  *Allah 'ın esas rızkı hikmettir. Onu yemek için bu ağzını kapat da gönül ağzını aç.

  *Tanımamaktan beter hastalık yoktur. Sevgili (Allah) şahdamarından daha yakın ama haberin yok.

  *Bir yerde dert ve aşk artarsa orada ne Ebu Hanife der verebilir ne de Şafii. O kişi kendinin hocasıdır artık.

  *Âşıklara dostun güzel yüzü en iyi öğretmendir.

  *Aşk davadırcefa çekmek Şahid. Şahidsiz dava kazanılır mı?

  *Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil tozu kovmaktır. Allah tozunu alıyor niye kederlenirsin?

  *Nefsle şeytan ikisi de birdir ama iki gibi görünür. Akılla melek de birdir.

  *Malla beden eriyen kar gibidir. Ama onları satmak dilersen en iyi alıcı Allah 'tır.

  *Koyunlar sayamayacak kadar çok olsa da kasap bundan korkar mı?

  *Varılan yerin tatlılığı ona ulaşmak için yolda çekilen sıkıntıların fazlalığı ile ölçülür.

  *Ne kadar gurbet çekersen akraban ve vatanın o kadar sana tatlı olur.

  *Belaya uğrayan müminin misali tencerede kaynayan nohuta benzer. Nohut yanmaktan ıstırap duyar da kaçmak için kapağı zorlar. Hanım çıkmasın diye kepçe ile bastırır. Nohut yanmanın yok oluş değil nimete dönüşme olduğunu bilse kaçar mıydı? Allah pişesin olgun olasın diye seni belalarla kaynatır.

  *Allah 'ın rahmeti kahrından ileridir. Kahırlara eseflenme mutlaka rahmet o kahrı kuşatacaktır.

  *Nur gönülden doğar da göze vurur. Gönül olmasa göz bir şey görmez.

  *Kıyamet bize bayramdır.

  *Her âşık sevgilisine kavuşmayı özler. Sevgili de hep O 'nu aramaktadır. Aşk âşıkları zayıflatır sevgililerin vücudu ise aşkla güzelleşir. Gönlünde Allah sevgisi arttı mı bil ki Allah da seni sevmektedir.

  *Susuzluk; suyun çekmesinden ileri gelir.

  *Âlem adeta erkek ve dişidir. Yer kadın gibidir ana gibi yetiştirir meyve ve nebatatı. Gök erkek gibi taşır eve gerekli olanları. Allah evlatlar yetişsin diye erkekle kadını birbirine meyilli yarattı. Gece gündüze sarılır da gün doğar. Her şey bir şeyin parçasıdır ve parçalar bütünü çeker de kâinatta devran döner.

  *Ten yeşilliğe ve akarsuya meyleder. Çünkü aslı topraktır. Can hikmete ve bilgilere meyleder. Ten yere Can göklere meyleder. Ruhun aslı yücelerdendir tenin aslı yerden.

  *Kim bir şey isterse istediği şey de ona rağbet eder.

  *Müminlerin nişanı kırık ve mağlup olmalarıdır. Ama o kırıklıkta bir güzellik var. Misk şişesi kırılırsa ortalığı güzel koku kaplar. Eşek tezeğini kırsan burnunu tutarsın.

  *Yusuf 'un gömleğini alıp götüren hiçbir şey hissetmedi. Ama Yakup onda Yusuf 'un kokusunu aldı. Şeytanlar levhi mahfuzun etrafını gezerler de zerre miktarı koku alamazlar.

  *Helva kime nasipse o yer parmağı uzun olan değil.

  *Adamlık üzümde şarabı yokta varı görmektir.

  *Aşk öyle bir fazilettir ki; insanı faziletler sahibi yapar.

  *Namahrem olanlar sevgiliyi göremezler. Dostun yüzünü onun civarında olan can görür.

  *Hakikât şarabı aşkla kaynar.

  *Nice güzel sözlüler var ki susmaktadırlar. Nice tatlı özlüler var ki; ekşi yüzlüdür. Mezarlığa var da bir bak; ne hatipler var ki susmuşlar ne can yakan güzeller var ki ekşimişler toprak olmuşlar.

  *Allah 'ın gölgesi kulun hemen başının üzerindedir.

  *Peygamber dedi ki: Bir kapıyı sürekli çalarsanız mutlaka ses verilir baş görülür. (O kapıyı dua ve zikirle çal.)

  *Ayağın kırıldı diye üzülme. Allah sana belki kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye kırılma belki oradan bile bir kapı açılır. (Yusuf kuyudan sultan oldu)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş