Ey insan talihlisin Allah seni çok seviyor başkalarna vermediğini sana vermiş.

Mef'ulii Mefa'ilün Pe'uliin
(c.I 120)

• Ne zamana kadar imansızlığa doğru geri gideceksin? Küfre varma ileriye gel artık dine imana gel.

• Sen zehri şifalı bir şerbet gibi gör; bu yüzden zehre sarıl! Sonunda sen nereden geldiğini düşün de aslının aslına gel!

• Maddî varlığınla bedeninle yeryüzüne bağlısın burada dünyaya geldin doğdun. Burada yiyor içiyor dolaşıyorsun. Fakat sen yeryüzünde yaşıyorsun ama mana bakımından gökyüzünde yaşayanlardansın. Gerçek inancın incilerinin dizildiği iplik gibisin. Bütün güzellikler hoşluklar üstünlükler sende mevcuttur.

• Hakk'ın nür mahzeni sana verilmiş sana emanet edilmiştir. Sen ne olduğunu nereden geldiğini düşün de aslının aslına gel!

• Kendinden kendi maddî variığından bedene ait nefsanî arzulardan kurtulmadan kendini kendi gerçek varlığını bulamazsın. Bu yüzden kendinden geçersen kendi maddî varlığından kurtulmuş olursun.

• 0 zaman yeryüzünde senin için kurulmuş olan şehvet hiddet şöhret gibi binlerce tuzaktan sıçramış kurtulmuş olursun. Aklını başına al da nereden geldiğini düşün aslının aslına gel!

• Sen padişahlar padişahının halîfesi Hz. Adem soyundan geldin. Günahlarla kötülüklerle zulümle dolu şu kirli dünyada gözünü açtın.

• Sen nereden geldiğini nereye gideceğini düşünmüyorsun da şu dünya hayatından memnün pek neşeli görünüyorsun. Yazıklar olsun sana! Aklını başına al da şu alçak dünyaya gönül verme aslının aslına gel!

• Sen her ne kadar bu dünyanın zübdesi özü tılsımıysan da şen içyüzünle çok kıymetli paha biçilmez bir madensin.

• Mezarda toprakla dolacak olan şu iki baş gözünü kapa; gizli olan gönül gözünü aç hakîkati gör de aslının aslına gel!

• Celal sahibinin kulusun çok talihlisin. Allah seni çok seviyor sana iltimas etmiş başkalarına vermediğini sana vermiş.

• Dünya malına tapıyorsun çok zengin olmanın yollarını arıyorsun. Şehvet ve şöhret peşinde koşuyorsun. Yüksek mevkîlere çıkmak baş olmak ona buna hükmetmek istiyorsun. Istediğini elde edemediğin zaman yahut elde ettıgini kaybedince üzülüyorsun harap oluyorsun. Bu hal bu didinme bu sızlanrna bu inleme bu gözyaşları ne vakte kadar sürecek? îçine düştüğün acıklı halı anla da aslının aslına gel!

• Sen sert kaba kayalar arasında bir la'lsin. Ama biz seni anlayamıyoruz. Senin değerini bilemiyoruz. Ne zamana kadar bizi yanıltacaksın?

• Ey dost; gizleniyor sandığın senin gözüne apaçık görünmede ama sen idrak edemiyorsun. Aklını başına al da hakîkati gör ve aslının aslına gel!

• İşte Tebrizli Şems o hakîkat padişahı karşısında sana ölümsüzlük şarabıyla dolu bir kadeh sunuyor.

•Sübhanallah ne de saf şarap hiç tereddüt etmeden o şarabı al iç de aslının aslınagel! "Bu şiirin aslı gazel deyil de murabba-ı mükerrere; dördüncü mısraları tekrarlanan 8 dörtlükten ibaret nazım şekli" Fuzulinin "Perîşan halin oldum sormadın hal-i perîşanım" mısrasıyla" başlayan murabba şeklinde Fuzulî'nin murabbaında tekrarlanan dördüncü mısra;" Gözüm canım efendim sevdiğim devletlü sultanım."

Mevlana