Şeb-i Arus ( Düğün Gecesi )

Hasta olup yattığı günlerde ziyeretine gelip kendisine -şifalar dileyen Sadrettin Konevi'ye "Allah sizlere şifalar versin! Aşıkla maşuk arasında ancak zar gibi incecik bir gömlek kalmıştır. Bunu da çıkarıp Hakk vuslatına kavuşmamı istemez misiniz? Nurun nura kavuşması istenmez mi?" diyen Mevlana bu dünyadan göç ediş gününü maşuka vuslatını Şeb-i Arus yani "düğün gecesi" ilan etmişti. Bu sebeple kimsenin üzülmemesini yas tutmamasını istemişti:

"Eğer mezarımı ziyarete gelirsen üstümdeki toprak yığınını rakseder görürsün. Ey kardeşim meclisime tefsiz gelme!... Çünkü Allah meclisinde gamlı olmak yaraşmaz"

VUSLAT ANI


1207 Aralık ayının on altıncı günüydü cumartesiydi Mevlana hasta hararetler içindeydi. Akşama kadar yanına gelenlerle konuştu her sözü adeta bir vasiyetti. O akşam sadık ve sevgili dostu Husameddin oğlu Sultan Veled hekimler ve diğer dostları yanındaydı. Sultan Veled gecelerdir uyumamıştı. Sabaha karşı onun yaşlı gözlerine baktı Mevlana ve hafif bir sesle "Bahaeddin ben iyiyim sen git biraz yat" dedi. Sultan Veled tahammül edemedi gözyaşlarını güç zaptederek kalktı. Odadan çıkarken Mevlana hazin bakışlarla ona baktı metinlerdeki son gazeli okudu.

Pazar günü derin bir sükut içinde geçti. Mevlana ağırlaşmıştı. Şehirliler işlerini bırakmış köylüler şehre inmişti. Herkes fısıltıyla konuşmada rastladığının yüzüne ve gözlerine bakmadaydı. Vuslat anı gelmişti. Konya'da hıçkırıklar duyuluyordu. Güneşle birlikte Mevlana da bu dünya ufkunda batıyordu.

Şöyle diyordu Mevlana:


Ölüm günümde tabutum yürüyüp gitmeye başladı mı bende dünyanın gamı var dünyadan ayrıldığıma tasalanıyorum sanma bu çeşit bir şüpheye düşme.

Benim için ağlama yazık-yazık deme; şeytanın oyununa düşer düzenine kapılırsan yazık olur yazık-yazık demenin sırası gelir.

Cenazemi görünce ah ayrılık-ayrılık demeye kalkışma; kavuşup buluşmam o zamandır benim.

Beni kabre indirip bırakınca elveda-elveda deme; çünkü kabir can topluluğunun bir perdesidir.

Batmayı gördün ya doğmayı da seyret; güneşe aya batmadan ne ziyan geliyor ki?

Sana batmak görünür amma doğmaktır o; mezar hapis gibi görünür amma canın kurtuluşudur o.

Hangi tohum yere ekildi de bitmedi; ne diye insan tohumunda da böyle bir şüpheye düşmüyorsun yani?

Hangi kova kuyuya salındı da dolu-dolu çıkmadı; can Yusuf'u ne diye kuyudan feryad etsin?

Bu yanda ağzını yumdun mu aç o yanda; artık senin hay-huyun mekansızlık aleminin havalarındadır.

CENAZE TÖRENİ

Ertesi gün hırkasına sarılı tabut evden çıkarıldı. Halk o kadar kalabalıktı herkes tabutu taşımak için o derece hücum ediyordu ki memurlar kılıçları ve sopalarıyla halkı menetmek zorunda kalıyorlardı. Şehirliler köylüler baş açık yalınayak tabutu kucaklayabilmek için can atıyor herkes tabutun önünde ardında ağlaya ağlaya dönüp duruyordu. Ana cadde adam almıyor halk bir kerecik olsun tabua dokunabilmek için ara yollardan sel gibi akıyordu. Sufiler bilginler ahiler rintler hükümet ricali Hıristiyanlar papazlar Yahudiler hahamlar herkes oradaydı. Papazlar dini ayinlerini yapıyor hahamlar Tevrat okuyordu.

Bir ara bazıları "müslüman olmayanlar çekilsin" dedi. Feryat ettiler: "O bizim Mesih'imizdi O bizim İsa'mızdı. Musa'nın İsa'nın sırrını biz onda gördük onda bulduk. Güneşti o güneş bir yeri değil bütün dünyayı aydınlatır." Bir papaz gözyaşlarını yeniyle silerek hıçkırıklarla bağırdı:
"Mevlana ekmeğe benzer ekmekten kaçan aç var mıdır ki?"

Evden sabahleyin çıkan tabut pek yakın olan musallaya akşama yakın varabilmişti.

Cenaze namazını kıldırmak üzere vasiyeti gereği Sadrettin Konevi yaşlı gözlerle tabutun önüne geldi ancak mecalsiz kalıp düşüp bayıldı. Bunun üzerine Selçuklu Devleti'nin Başkadısı Sıraceddin Efendi cenaze namazını kıldırdı.

Konya dünyalara sığmayan Aşkın Sultanını bağrına basmıştı Mevlana manevi varlığıyla insanların gönüllerine gömülmüştü.

Mevlana Bir Gazelinde;

Öldüğüm gün tabutum götürülürken bende bu dünya derdi var sanma...

Benim için ağlama yazık vah vah deme;

Şeytanın tuzağına düşersen o zaman eyvah demenin sırasıdır
Cenâzemi gördüğün zaman firâk ayrılık deme
Benim kavuşmam buluşmam işte o zamandır
Beni toprağa verdikleri zaman elvedâ elvedâ demeye kalkışma

Mezar cennet topluluğunun perdesidir.
Batmayı gördün değil mi? Doğmayı da seyret güneşle aya gurûbdan hiç ziyân gelir mi?

Hangi tohum yere ekildi de bitmedi? Ne diye insan tohumunda şüpheye düşüyorsun?

Hangi kova kuyuya salındı da dolu dolu çıkmadı? Can Yusuf’u ne diye kuyuda feryad etsin?

Bu tarafta ağzını yumdun mu o tarafta aç.
Zîrâ senin Hayy u Hû’yun mekânsızlık âleminin fezâsındadır.

Alıntıdır...