Aldatmayı affeden eşin manevi tazminat hakkı var mıdır

Bir kez aldatmayı affeden eş 2. kez aldatıldığında manevi tazminat hakkı kazanır mı?Ocak 2015'te basına yansıyan 2. kez aynı kadınla aldatılan eşin mahkemeye başvurması sonucu Yargıtay'ın "Affedilen eşin yeniden aynı kadınla ilişkisi ihanet sayılmaz” kararı tekrar gündeme geldi.
Avukat Saliha Ersöz Baştaş konu ile ilgili şu açıklamada bulundu: "Aldatılan eş boşanma davasında sadakat yükümlülüğünü ihlal eden eşten tazminat talep edebilmektedir. Aldatılma sebebi ile haysiyet ve şerefine saldırıda bulunulandan manevi olarak incinen eş yararına tazminat ödetilmesine karar verilebilir.
Aldatmayla ilgili çok konuşulacak karar

Aldatan kocasını affeden kadın bir kez daha aynı kadınla yakalayınca soluğu mahkemede aldı. Ancak davayı kaybetti. Kadının son umudu olan Yargıtay ise ‘Affedilen eşin yeniden aynı kadınla ilişkisi ihanet sayılmaz” kararını verdi.
Daha önceki bir davada "Bir kerealdatmadan bir şey olmaz” diyen Yargıtay yine çok ses getirecek bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin verdiği "Aldatan kocayı eşi bir defa affetmişse; kocanın aynı kadınla tekrarlanan birlikteliği aldatmak sayılmaz”kararını doğru bularak onadı. Çok tartışılacak karara göre bu durumda sadece yeni bir kadınla birliktelik aldatmak sayılacak.
Tazminatı reddetti

Olay şöyle gelişti: A.Y. isimli koca eşi K.Y. aleyhine şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. İstanbul Anadolu 5. Aile Mahkemesi'nde görülen davasında K.Y. kocasının kendisini birinci kez aldattığında yuvasını korumak için affettiğini ama aynı kadınla ikinci kez aldattığını belirterek tazminat talebinde bulundu. İhanetle suçlanan koca iddiayı reddetti ve karısının kendisine hakarette bulunduğunu belirtti. Çiftin ve tanıklarının ifadesinin ardından mahkeme kadının tazminat talebini reddetti ve çiftin boşanmasına karar verdi.
Hakaretle eşit suç

"Aldatan kocayı eşi bir defa affetmişse; kocanın aynı kadınla tekrarlanan birlikteliği aldatmak sayılmaz bu nedenle koca boşanmada ağır kusurlu değildir” diyen mahkeme kararında ayrıca "Kocanın eşini ikinci defa aynı kadınla aldatması ile eşin kocaya hakaret etmesi eşit oranda kusurdur” tespitinde bulundu. Yerel mahkemenin bu kararı davalı kadının avukatlarca temyiz edildi. Daha önce pek çok tartışmalı karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin aldatan koca lehine olan bu kararını onadı.
Bir kereden bir şey olmaz

Daha önce bir başka davada D.B. eşi G.B.'nin kendisini başka bir erkekle aldattığı iddiası ile boşanma davası açmıştı. Aile Mahkemesi davacı kocanın talebini yerinde görüp; kadının sadakatsizlik gösterdiği gerekçesi ile çiftin boşanmasına karar vermişti. Ancak G.B. kararı temyiz edince Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de çiftin boşanmasını sağlayan yerel mahkemenin kararını aldatma olayının süreklilik arz etmemesini ve bir defalık bir davranış olmasını gerekçe göstermişti.
Taraflar eğer hadiseden sonra bir araya gelip birlikte yaşamaya devam etmişlerse olayın hoşgörü ile karşılandığı kabul edilir. Hoşgörü ile karşılanan olaylar manevi tazminata esas alınmamaktadır. Yargıtay kararlarında da tazminata ilişkin hususlar bu şekilde belirtilmektedir."