MAHKEME SÜRE VE BAŞLANGIÇ YASAL DAYANAK

Asliye Hukuk Mahkemesi 15 gün (Tebliğ) HUMK 432/1
Sulh Hukuk Mahkemesi 8 gün (Tebliğ) HUMK 437
İş Mahkemeleri 8 gün (Tefhim) 5521/8
Ceza Mahkemeleri 7 gün (Tefhim) 1412/310
İcra (Hukuk) 10 gün (Tefhim) İİK/363
İcra (Ceza) 7 gün (Tefhim) İİK/353
İdari Yargı Mahkemeleri 30 gün (Tebliğ) İYUK 46
Kadastro Mahkemeleri 15 gün (Tebliğ) 3402/32
Temyiz talebinin Reddine
dair Mahkeme kararları 7 gün (Tebliğ) HUMK/432/son

TEMYİZE CEVAP SÜRELERİ:

Asliye ve Sulh Hukuk 10 gün (Tebliğ) HUMK 433/2
Ceza Mahkemeleri. 7 gün (Tebliğ) CMK 316
İdare Vergi Danıştay 30 gün (Tebliğ) İYUK 46


Alinti..