Aile içi Şiddet Nedeni ile Tedbir istemi dilekçesi örneği :

( ) AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Şiddet nedeni ile Ailenin korunması hakkında tedbir alınması talebi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Evlikleri maddi sıkıntılar öncesinde gayet mutlu şekilde devam etmiştir.

2-) Davalı yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işini kaybetmiş bu zor durumu kaldıramamış alkolde teselli aramaktadır. Her gece içki içip eve sarhoş gelmekte müvekkilime ve çocuklarına aldığı alkolün etkisiyle şiddet uygulamaktadır.

3-) Bu nedenlerden dolayı müvekkilim ve çocukların hayatı çekilmez hale geldiğinden dolayı bu davayı açmak zorunluluğu doğdu.

HUKUKİ NEDENLER : 4320 S. K. m. 1 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı doktor raporu tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle davalının aile konutundan uzaklaştırılmasına tedbirlere aykırı davranması halinde cezalandırılacağının ihtar edilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av