AÇILAN BOŞANMA DAVASININ REDDİ HALİNDE YENİ AÇILACAK BOŞANMA DAVASI(M.K. 166/SON)
Şartları:
1-Boşanma sebeplerinden birisi ile açılmış bir davanın reddedilmiş olması
Davanın esastan yada feragat nedeniyle reddine karar verilmesinin önemi yoktur.

Davanın açılmamış sayılmasına (HUMK 409)yada yetkisizlik nedeniyle davanın reddine karar verilmiş ise MK.166 / son maddesine esas alınmaz.

2-Ret kararının kesinleşmiş olması
Kesinleşmenin usulünce yapılıp-yapılmadığı mutlaka araştırılmalıdır.

3-Kesinleşme tarihinden itibaren üç yıl geçmiş olmalı
Dava feragat nedeni ile reddedilmiş ise üç yıllık süre bu feragat tarihinden başlar.

4-Bu üç yıllık süre içerisinde eşlerin bir araya gelmemesi
Bu dört şartın birlikte gerçekleşmesi halinde aksine bir iddia yok ise önceki reddedilen dosya celbedilip incelendikten sonra eşlerden birisinin açacağı davanın kabulüne karar verilmelidir.

Bu süre içerisinde evlilik birliğinin yeniden kurulduğu ve bu amaçla eşlerin bir araya geldiği iddiası var ise iddiada bulunan eş tanıkresim video bandıbelge ve tanık gibi her türlü delil ile iddiasının ispat etmek zorundadır.

Eşlerin evlilik birliğini yeniden kurma amacıyla olmaksızın bir araya gelinmesi ( nafaka ve velayetin görüşülmesi gibi) eşlerin bir araya geldiği anlamına gelmez.

Fiili ayrılık süresi içerisinde davalı eşin nafaka aldığı sabit ise eşlerin bekleme süresi içerisinde bir araya gelmediklerine karine teşkil eder.