…………………………….AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE


(Aile Mahkemesi Yoksa) …….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE4320 Sayılı Kanun Gereği “Koruma Kararı” İstemidir.

Davacı: Şiddete maruz kalan kişinin adı soyadı ve TC kimlik numarası

Adres : Şiddete maruz kalan kişinin adresi

Davalı : Şiddet uygulyan kişinin adı ve soyadı

Adres : Şiddet uygulayan kişinin adresi

KONU: 4320 Sayılı Kanun gereğince “Koruma Kararı” verilerek davalı eşimin evden uzaklaştırılması iş yerime yaklaşmaması telefonla tehdit ve rahatsız etmemesi bana ve çocuklarıma zarar vermemesi için önlem alınması istemidir.

AÇIKLAMALAR

Ailede yer alan bireyler maruz kalınan şiddetin biçimi nafaka talebi gibi hususları ayrıntılı yazınız.

HUKUKSAL NEDENLER: 4320 Sayılı Kanun Medeni Kanun TCK ve ilgili mevzuatta yer alan hangi hükümlere dayandığını yazınız.

DELİLLER: Nüfus kayıtları tanık varsa davalının gelir durumunu gösterir belge yasal her türlü bilgi ve belgeyi burada gösteriniz ve dilekçenize ekleyiniz.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda kısaca bahsedilen nedenlerle benim ve çocuğumun/çocuklarımın can güvenliği göz önüne alınarak davalının eve yaklaşmaması işyerine yaklaşmaması tehdit ve tacizde bulunmaması için KORUMA KARARI verilmesini benim ve çocuklarımın geçimi için …………………… TL nafakaya hükmedilmesini saygı ile talep ederim.

Tarih

Davacının Adı-Soyadı

İmza