Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Jandarma Kantin Yönetmeliği


  Resmi Gazete Tarihi:
  15/09/2003

  Resmi Gazete Sayısı: 25230

  İçişleri Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM :
  Amaç Kapsam Tanımlar ve Kanuni Dayanak

  Amaç

  Madde 1 -
  Bu Yönetmelik; Jandarma Genel Komutanlığına bağlı askeri kantinlerin gelirleri ile teşkil idare murakabe işletme ve kontrol şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam

  Madde 2 -
  Bu Yönetmelik; Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kuruluşlardaki bütün kantinleri kapsar.

  Tanımlar

  Madde 3 -
  Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

  a) Kuruluş: Karargah birlik ve kurumları

  b) Merkez: Bir piyasası bulunan il ve ilçe gibi yerleşim yerlerini

  c) Gelir kaynağı: Orduevi askeri gazino ve askeri kantin dışında kalan ve gelir sağlayan çay ocağı berber sinema lahmacun fırını tekel jeton kart milli piyango şans oyunları bayiliği fotoğrafhane iş ocakları gıda kontrol müfreze laboratuarları ve benzeri işletmeleri

  d) Kantin:
  Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kuruluşlardaki kantinleri

  e) Kantin şubesi:
  Kantine bağlı olarak açılıp işletilen satış yerlerini

  f) Reyon: Kantinlerde belirli gruplarda toplanan malların satıldığı bölümleri

  g) Yan kuruluş:
  Kantine bağlı olarak çalışan gelir getirici işletmeleri

  h) Muaddel: Üretilecek ürünün belirli bir standartta olması için içerisine konacak mamul yarı mamul veya hammaddelerin cinsini miktarını ve maliyetini gösteren belgeyi

  ı) Kışla Komutanı:
  Kantin kurmaya ve işletmeye yetkili kılınan komutanı
  ifade eder.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kanuni Dayanak

  Madde 4 - Bu Yönetmelik; 04/01/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 106 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Teşkilat ve Görevler

  Kuruluş

  Madde 5 - Askeri kantinlerin kuruluş ve işletilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

  a) Kışla içerisindeki askerlerin ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlik kurum ve karargahlarda çalışan sivil personelin çeşitli zaruri ihtiyaçlarını daha ucuza ve kolaylıkla sağlayabilmeleri erbaş ve erlerin kışla dışı ilişkilerini azaltarak sağlık ve disiplinin korunması amacıyla her kışlada ihtiyaca binaen bir askeri kantin açılabilir. Aynı kışla içerisinde birden fazla kantin kurulamaz. Ancak aynı kantine ait kantin şubesi açılabilir. Kantinin bulunduğu garnizonda kantini işleten birlik komutanı tarafından bu Yönetmeliğin 12 nci madde esasları dahilinde kantine bağlı yeteri kadar şube açılabilir. Garnizon dışına ve yurt dışına açılacak kantin şubeleri için Jandarma Genel Komutanlığından izin alınır.

  b) Kantinler askeri kantinin kurulacağı birliğin bağlı bulunduğu en az Tugay/Bölge veya eşiti seviyedeki komutanlıkça Jandarma Genel Komutanlığından izin alındıktan sonra kurulur ve ilgili karargah birlik veya kurum tarafından işletilir. Kantinlerin işletilmesi yetkisinin aynı kışla içerisinde başka bir komutanlığa bağlı diğer bir birlik veya kuruluşa devri mümkündür. Askeri kantinlerin kuruluşu ve faaliyete geçtiği bir ay içinde Jandarma Genel Komutanlığınca ilgili birimlere ve kantin gelirlerinden pay gönderilen diğer kurumlara bildirilir.

  c) Askeri kantinler ve şubeleri kışla sınırları içersinde hizmet vermeye uygun kapalı ve emniyetli yerlerde kurulur. Çeşitli nedenlerle araziye çıkılması halinde kantin faaliyetleri araç veya çadır içerisinde devam edebilir.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kantin Heyetinin Teşkili

  Madde 6 - Kantin heyeti bir yıllık bir süre için seçimle teşkil edilir.
  a) Kantin heyetinde bir başkan (muvazzaf/sözleşmeli subay) bir muhasip üye ve bir mutemet olmak üzere en az üç kişi bulunur.

  b) Kantin heyetlerinde en az bir astsubay bulunması şarttır.

  c) İş hacmi ve şube sayısı fazla olan kantinlerde üye sayısı yeteri kadar artırılır.

  d) Kantin heyetlerinde muhasip ile mutemetlik görevi aynı kişide birleşemez.

  e) Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde belirtilen durum gereğince bilanço usulü (tek düzen) muhasebe sistemi uygulayan kantinlerde muhasip kışla komutanı tarafından bu görevi yapabileceğine kanaat getirilen personel arasından atanır. Bu personelin tek düzen muhasebe eğitimi alması sağlanır.

  f) Tek düzen muhasebe sistemi uygulayan kantinlerde ücreti kantin gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli muhasebe personeli çalıştırılabilir. Sözleşmeli muhasebe personeli kantin bilançosunu imzalar muhasebe hesaplarının tutulmasından dolayı meydana gelebilecek hukuki işlemlerden sorumlu tutulur ve bu husus yapılan sözleşmede belirtilir.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Adayların Belirlenmesi

  Madde 7 - Kantin heyeti seçimine katılacak adaylar aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenir:
  a) Kantin heyetine subay astsubay uzman jandarma sivil memur ve uzman erbaşlar aday olarak gösterilebilir.
  b) Başkan muhasip mutemet iş hacmi ve şube sayısı fazla olan kantinlerde ilave edilecek diğer üyeler; seçimden önce tahsil ve yetenekleri ile birlik/karargah/kurumda seçimden sonra kalacakları süre dikkate alınmak suretiyle ayrı ayrı belirlenerek kışla komutanlığı tarafından aday gösterilir.
  c) Aday sayısı seçilecek asil üye sayısının üç katından az olamaz.

  d) Bir kışlada birden fazla kuruluş bulunduğu takdirde adayların kuruluş mevcutlarına göre belirlenmesi esastır.

  e) Kantin heyetine mal saymanları hesap sorumluları tahakkuk memurları ikmal subayları ve saymanlık mal sorumluları aday gösterilemez.

  f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılmış olanlar bu cezaları paraya çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile aday gösterilemezler. Bununla ilgili olarak adaylar hakkındaki gerekli soruşturma kışla komutanları tarafından yapılır.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kantin Heyetinin Seçimi

  Madde 8 -
  Kantin heyetinin seçiminde dikkate alınacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

  a) Asil ve yedek üyeler; kışla komutanlığı tarafından gösterilen adaylar arasından kışlada görev yapan subay astsubay uzman jandarma sivil memur ve uzman erbaş mevcudunun en az yarıdan bir fazlasının katılacağı toplantıda toplantıya katılanların oylarıyla seçilir. Seçim gizli oy açık tasnifle sonuçlandırılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantıda herhangi bir yeter sayı aranmaz.

  b) Seçim sonucunda her görev için en fazla oy alanlar asil daha az oy alanlar ise aldıkları oy sayısına göre sıralanarak yedek üye olarak belirlenir. Seçilen üyelerin en kıdemlisi kantin başkanlığı görevini yürütür.

  c) Seçimin cereyan tarzı ve sonuçları kışla komutanı tarafından görevlendirilecek ve en az üç kişiden oluşacak tasnif heyeti tarafından bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın bir nüshası kışla komutanlığı personel şubesinde bir nüshası da kantinin teftişinde ibraz edilmek üzere kantin başkanlığında saklanır.

  d) Kantin heyetinin seçimi her yılın Aralık ayı ilk haftasında yapılır. Yeni kantin heyeti devreden kıymetleri teslim alarak 1 Ocak tarihinde göreve başlar. Kışla komutanlığı tarafından yeni heyetin tecrübe kazanması için eski heyet ile birlikte Aralık ayı sonuna kadar çalışmaları sağlanır. Ancak söz konusu ayın muhasebe kayıtlarındaki imza yetkisi eski heyete aittir.

  e) Kantin heyetinde görev alanlar gelecek dönemlerde tekrar seçilebilir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş