… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Murisin vasiyetnamesinin iptaline karar verilmesi isteminden

ibarettir.


AÇIKLAMALAR :


1- Davacı müvekkilin babasının vefatıyla …/…/… tarihinde açıklanan vasiyetnamesi vasiyetnamenin şartlarına uygun olmayıp birçok hatalarla dolu ve hukuka aykırı bulunduğundan iptali gerekmektedir.


2- Müvekkilin babası vasiyeti düzenlediği tarihte temyiz kudretinden yoksundur. Hastane kayıtlarında da bu durum tespitlidir. Vasiyetname içeriği de bu iddiamızı doğrulamaktadır.


3- Bu nedenlerle anılı vasiyetnamenin iptali için sayın mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu HUMK ve diğer yasal nedenler.


HUKUKİ DELİLLER : Veraset İlamı Nüfus kayıtları Hastane kayıtları doktor

raporları ve reçeteleri …/…/…tarihli vasiyetname tanık

beyanları …. Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih

ve…./….E sayılı tereke dosyası ve diğer yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız ve yargılama esnasında re’sen göz önüne alınacak nedenlerle kanuna aykırı vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini saygıyla müvekkil adına arz ve talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.