....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Vasi Atanması İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim eşi … ile …/…/… tarihinde evlenmiş ve bu mutlu evlilikten üç çocukları olmuştur.


2-) Müvekkilimin eşinde son yıllarda unutkanlık baş göstermiştir. Bu unutkanlık ileri dereceye yükselmiş ve yapılan tetkikler sonucu doktorlarca Alzeimer (unutkanlık) teşhisi konulmuştur.


3-) Müvekkilim işlerini yürütemez hale gelmiştir. Bu nedenle müvekkilimin eşine vasi olarak atanması gerekmektedir.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 403 408 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı doktor raporu tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkilimin eşi …’nın hacir altına alınmasına ve müvekkilimin de eşine vasi olarak atanmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.