....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Vakfın Dağıtılmasına Karar Verilmesi İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) … adıyla faaliyetlerine devam etmekte olan vakfın yasaya aykırı amaç güttüğü ve yasak faaliyetlere katıldığı tespit edilmiş bulunmaktadır.


2-) Adı geçen vakıf adıyla ve faaliyetleriyle toplumda infial yaratmış deşifre olmuş ve herkesin tepkisini çekmiştir. Bu sebeple amacının değiştirilerek devam etmesi de mümkün değildir.


3-) Bu nedenle adı geçen vakfın sona erdirilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 116 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Vakıf senedi ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle … adıyla faaliyette bulunan vakfın dağıtılmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.