....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Vakfın Amacının Değiştirilmesi İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) … adıyla kurulmuş bulunan vakfın vakıf senedine göre amacı çevresindeki kendi imkanları ile okula gidemeyen kız çocuklarının eğitim hizmetlerinin yürütülmesidir.


2-) Müvekkilim olan vakfın yardımları sonucu olumlu sonuç vermiştir. Yurdun dört bir yanında vakfımız hizmet vermiş okula gitmeyen kız çocuğu kalmamıştır.


3-) Böylece vakıf resmi senedindeki vakfedenin asıl amacı artık ortadan kalkmış olduğuna göre vakfın özürlülerin okutulması konusundaki çalışmalara özgülenmesinin vakfedenin asıl amacına uygun olduğu kanaatindeyiz.


4-) Bu nedenle vakfın amacının değiştirilebilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 113 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Vakıf senedi ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle … Vakfının amacının değiştirilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.