....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Zararların Tespiti ile İlgili Delil Tespiti İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Mülkiyeti müvekkilime ait ve müvekkilimin sevk ve idaresindeki tespite konu … model … marka ve … plakalı otomobile mülkiyeti …’ ye ait olan ve …’ nın sevk ve idaresindeki … plakalı ticari aracın …/…/… tarihinde … meydanında kırmızı ışığı ihlal ederek çarpması neticesinde müvekkilime ait araçta maddi hasar meydana gelmiştir.

2-) Müvekkilime ait araç halen … Oto Kaporta Boya Atölyesi … adresine çekilmiş olmakla burada bekletilmektedir.

3-) Karşı taraf aleyhine ileride açacak olduğumuz tazminat davasında kullanılmak üzere delil teşkil etmesi açısından; aracın son durumu dikkate alınarak araçta meydana gelen maddi hasarın tespitini kaza nedeniyle aracın uğrayacağı değer kaybının tespitini … Üniversitesi … Bölümü öğrencisi olan ve …’da ikamet eden … yerleşkesinde bulunan okuluna arabasıyla gitmek zorunda olan müvekkilimin aracı tamir sürecinde kullanamamasından doğan maddi kaybının Sayın Mahkemenizden bilirkişi aracılığıyla tespitini talep etmek zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 2918 S. K. m. 85 – 1086 S. K. m. 373 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Trafik kaza raporu keşif bilirkişi tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle gerekli tespitin yapılmasına yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av