....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Terekenin Resmi Tasfiyesinin Yapılması İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkillerim …/…/… tarihinde elim bir kaza sonucu kaybedilen muris ... ‘nin mirasçılarıdır.


2-) Mirasçıların tamamı anlaşarak terekenin resmi tasfiyesinin yapılmasını istemektedirler.


4-) Bu nedenle terekenin resmi tasfiyesinin yapılabilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 632 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Veraset ilamı ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle terekenin resmi tasfiyesinin yapılmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.