....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Terekenin Resmi Tasfiyesinin Yapılması İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim davalıların murisi ...’den alacaklıydı. Murisin ölümünden sonra müvekkilim alacaklarını mirasçılardan talep etmiş ancak bugüne kadar alamamıştır.


2-) Mirasçıları murisin müvekkilime olan borçlarını ödemedikleri gibi yeterli bir güvencede vermemişler ve murisin alacaklarının tahsili için de bir girişimde bulunmamışlardır.


3-) Bu durumda alacağı tehlikeye düşen müvekkilim alacağını tahsil amacıyla murisin terekesinin resmi tasfiyesini talep etmektedir.


4-) Bu nedenle terekenin resmi tasfiyesinin yapılması için talepte bulunmak zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 633 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Alacak belgeleri bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle muris ...’nin terekesinin resmi tasfiyesinin yapılmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.