....... HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI : Hasımsız.KONU : Tereke Tespiti Talebi


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim ekte sunduğumuz veraset ilamında da belirtildiği üzere vefat etmiş olan annesi ….’nin mirasçılarındandır.


2-) Muris …’nin müvekkilim dışında 2 (iki) mirasçısı daha vardır. Muris vefat ettiği anda mirasçılardan … ile aynı evde birlikte ikamet etmekteydi.


3-) Yine muris vefat ettiği evde terekeye dahil olan ziynet eşyaları tahviller … TL ve tapular mevcuttur.

4-) Yukarıda saymış olduğumuz menkul değerlerin kaçırılması ve her türlü zarar görme ihtimali nedenleriyle terekenin tespit edilmesi ve defter tutulması önem arzetmektedir.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 590 HUMK ve sair hukuki mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı veraset ilamı ve sair deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıklanan nedenlerle mirasbırakanın terekesinin tespitine terekenin defterinin tutulmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim…./…/…


Davacı Vekili

Av.