… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Tenkis isteminden ibarettir.


AÇIKLAMALAR :


1- Muris; davalıya mirasından mal kaçırmak amacıyla … ada … pafta … parselde kayıtlı taşınmazı devretmiş ve tapuda ferağ işlemini davalı üzerine geçirmiştir. Müvekkil tarafından bu durum yeni öğrenilmiştir.


2- Taşınmaz … TL kıymetinde olmasına rağmen …TL ye tapuda satış gösterilmiştir. Bu işlem muvazaalıdır.


3- Müvekkilin muristen almaya hak kazandığı mahfuz hissesine tecavüz edilmiştir.


4- Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için sayın Mahkemeye başvuru zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu HUMK ve sair ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtlarıveraset ilamı tanık beyanlarıtapu kayıtları vs.

yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Müvekkile ait saklı payın tenkisi ile davalıdan tahsiline yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…
Davacı Vekili

Av.