YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE
… CEZA MAHKEMESİ’NE


TEMYİZ İSTEMİNDE

BULUNAN SANIK :


VEKİLİ :


DAVACI :


MÜDAHİL :


VEKİLİ :


SUÇ :


SUÇ TARİHİ : …/…/…


KONU : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… Tarihinde Sanık Aleyhine Vermiş Olduğu Mahkumiyet Kararı Süre Tutum Dilekçemiz Akabinde Tarafımıza …/…/… Tarihinde Tebliğ Edilmiştir. Yasal Süresi İçinde Temyiz Edilmesi ve Temyiz Dilekçemizin Sunumudur.


AÇIKLAMALAR :


1-) … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihinde sanık aleyhine vermiş olduğu mahkumiyet kararı kanun ve hukuka aykırıdır.


2-) Bu nedenle ilgili kararın bozulması gerekmektedir.


HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 86 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Dava dosyası Yargıtay İçtihatları ve diğer deliller.SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle Sayın Mahkemenin kanun ve hukuka aykırı olarak vermiş olduğu …/…/… tarihli ara kararı ve devamında verilmiş olan…/…/… tarihli nihai kararın bozulmasına müvekkilimin beraatine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…
Sanık Vekili

Av.