....... VALİLİĞİNE
1-) Müvekkillerim Tapu’da … İlçesi … Mah. … Ada … Parsel sayıda kayıtlı … adresindeki taşınmazın malikidir.


2-) … No’da oturan müvekkilimin komşusu … … gün önce bahçesinin duvarının yıkarak yeni duvar inşasına başlamıştır.


3-) …’nın inşa ettiği duvar müvekkilimin arsasına … m.’den fazla taşmıştır. Müvekkilimin başvurularına rağmen duvar inşaatı tamamlanmıştır.


4-) 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince müvekkilimin taşınmazına taşan duvarın yıktırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygıyla talep ederim. …/…/…Şikayetçi Vekili

Av.