....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Zarar Tespiti İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim ile … Taşıma A. Ş. …/…/… tarihinde … adet cam şişe … adet plastik şişenin taşınması için sözleşme imzalamışlardır.


2-) …/…/… tarihinde taşıma sırasında şişe yüklü treyler yoldan çıkmış ve taşına yük dökülmüştür. Bu kaza sonucu karşı taraf zararın tazminine yanaşmaktadır


3-) Bu nedenlerle karşı taraf aleyhine ‘Tazminat Davası’ açacağımızdan olayda meydana gelen hasarın tespit edilmesi gerekmektedir.


HUKUKİ NEDENLER : 1086 S. K. m. 368 6762 S. K. m. 786 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Taşıma sözleşmesi trafik kaza raporu tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle uğramış olduğumuz zararın bilirkişi marifetiyle tespit edilmesine diğer tarafa şimdilik tebligat yapılmamasına yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av