....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Sigortalılığın Tespiti İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim … Köyü’nde çiftçilik yapmakta ve tütün üretimi yapmaktadır. Müvekkilim toplamış olduğu … ton tütünü … Kooperatifi’ne teslim etmiştir.


2-) Müvekkilim …/…/… tarihinde tütünleri teslim etmiş ve …/…/… tarihine kadar … Kooperatifi deposunda kalmıştır. Müvekkilimin ürünleri bu süre boyunca sigortalanmıştır.


3-) Müvekkilimin söz konusu süredeki sigortalılığı kayıt altına alınmamıştır. Müvekkilim davalı kuruma başvurmasına rağmen olumlu sonuç alamamıştır.


4-) Müvekkilimin sigortalılık başlangıç tarihinin …/…/… olduğunu tespit edilmesi için bu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 2926 S. K. m. 5 - Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışan Sigortalıların Tescili ile İlgili İşlemler Başvurma ve Uymak Zorunda Oldukları Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 8 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : İşyeri kayıtları Sigorta kayıtları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkilimin …/…/… tarihinden itibaren sigortalılığının tespit edilmesine yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av