....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Tapu’ya Tescil İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim … İli’ne bağlı … Köyü’nde ikamet etmektedir. Müvekkilimin köyün kuzey tarafında tarlaları mevcuttur. Müvekkilim kendisine ait olan … dönümlük tarlanın yanında bulunan taşınmazı 25 yıldır davasız ve aralıksız olarak ekip biçmektedir.


2-) Müvekkilimin ekip biçtiği arazi üzerinde ne hazinenin ne üçüncü şahısların bir hakkı vardır.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 713 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Keşif bilirkişi incelemesi tanık beyanları vergi kayıtları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle söz konusu taşınmazın müvekkilim adına Tapu’ya tesciline karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.