....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Tapu Tesciline İtirazımız.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilime dava konusu taşınmaz …/…/… tarihinde miras yoluyla dedesinden kalmıştır. Bu taşınmaz Tapu’da müvekkilim adına kayıtlıdır. Bu konudaki delillerimizi Mahkemenize sunacağız.


2-) Davalı taşınmazın Tapu’da kayıtlı olmadığını ve 23 yıldır davasız ve aralıksız ekip biçtikleri iddiasıyla tescil talebinde bulunmuştur. Bu dava derdest durumdadır.


3-) Davalının tescil talebine açıkladığımız gerekçelerle itiraz etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 713 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı mirasçılık belgesi bilirkişi incelemesi keşif tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle açmış olduğumuz davanın ‘Tescil Davası’ ile birleştirilmesine tescil talebinin reddine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.