... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI :


DAVALI :


KONU : Tanımaya itirazımızdan ibarettir.


AÇIKLAMALARIMIZ :


1 – Davalı müvekkilin kızı ...’yı kendi kızıymış gibi tanıyarak nüfus kaydını yaptırmıştır.


2 – … esasen müvekkilin kızıdır ve davalıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yapılacak araştırma ve inceleme sonucunda da bu gerçek ortaya çıkacaktır.


3 – Müvekkilin kızının kendi nüfusuna kaydettirilebilmesi için söz konusu tanımanın iptal edilmesi ihtiyacı olduğu için bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S.K. m. 298 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları DNA testi tanık beyanları ve diğer hukuki deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle dava konusu tanımanın iptaline ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/…


Davacı Vekili

Av.