....... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINAYAKINAN :


VEKİLİ :


SANIK :SUÇ : Taksiratlı İflas


SUÇ TARİHİ : …/…/…


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilimin … TL alacağı mevcut olan sanık mevcut alacaklarından fazla borç senetleri düzenlemiş ve sonuçta taksiratlı olarak iflas etmiştir.

2-) Sanık işlerini terk ederek ortadan kaybolmuştur. Sanığın bu durumu İflas İdaresi ve tanıklar tarafından bilinmektedir.HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 310 5237 S. K. m.162 ve sair hukuki mevzuat


HUKUKİ DELİLLER : İflas dosyası tanık beyanları emniyet soruşturması ve sair deliller


SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıkladığımız nedenlerden ötürü gerekli kovuşturmalar yapılarak sanığın yakalanmasına üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını saygıyla dilerim…./…/…


Yakınan Vekili

Av.