....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : …/…/… Tarihli Tahliye Taahhüdünün Korkutularak Alınmasından Dolayı Tahliye Taahhüdünün İptaline İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim … … yıldır davalının … adresinde bulunan bürosunda kiracıdır. Davalının bütün ısrarlarına rağmen bürodan işlerinin yoğunluğu nedeniyle çıkmak istemeyen müvekkilim …/…/… tarihinde davalının yanında getirdiği adamlarının tehdidiyle tahliye taahhüdünde bulunmak zorunda bırakılmıştır.

2-) Müvekkilimin kafasına tabanca dayayan davalının adamları tahliye taahhüdünün imzalanmaması halinde onu öldüreceklerini söylemişlerdir. Müvekkilim ölüm korkusu altında tahliye taahhüdünü imzalamıştır.

3-) Bu nedenlerle …/…/… tarihli tahliye taahhüdünün iptaline ilişkin dava açma zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 818 S. K. m. 30 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle …/…/… tarihli tahliye taahhüdünün iptaline karar verilmesine yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.