…HUKUK MAHKEMESİNE


DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : İhtiyaç nedeniyle tahliye istemimizdir.

DAVANIN DEĞERİ :

AÇIKLAMALAR :

1-) Davalı …./…./….. tarihli sözleşme ile taşınmazında aylık …TL kira ile oturmaktadır.

2-) …….. kurumunda memur olarak çalışmaktadır iki ay kadar önce taşınmazının bulunduğu yere atanmıştır. Halen kirada oturmaktadır.

3-) Müvekkilim davalıya kiralanan taşınmaza ihtiyacı olduğunu ihtar ile duyurmuş olmasına rağmen sonuç alamadığı için işbu davayı açmak zarureti ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER : 6570 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :Kira sözleşmesi ihtarname atama belgeleri vs… her türlü yasal delil.

İSTEM VESONUÇ :Arz ettiğim nedenlerle kiralananın tahliyesine yargılama masraf ve giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim…./…/…

Davacı Vekili
Av.