… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Taahhüt nedeniyle tahliye talebinden ibarettir.


DAVANIN DEĞERİ : … TL (Yıllık Kira Bedeli)


AÇIKLAMALAR :


1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereğince müvekkilin maliki olduğu … adresteki dairede …YTL aylık kira karşılığı oturmaktadır.


2- Kiracı davalı kiralanana yerleştikten sekiz ay sonra kendi isteği ve serbest idaresiyle tahliye taahhüdünde bulunmuştur. Bu taahhüde rağmen kiracı mecuru tahliye etmediğinden bu davayı açmak zorunda kaldık.


HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu HUMK ve diğer yasal nedenler.


HUKUKİ DELİLLER : Tahliye Taahhütnamesi emsal kira bedeli araştırmaları ve

diğer yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Kiracının mecurdan tahliyesine yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ederim. …/…/…


Davacı Vekili

Av.