HAKEM SEÇİMİ

TALEBİNDE BULUNAN :


VEKİLİ :


KARŞI TARAF :


KONU : Hakem Seçimi İstemidir.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilimiz ile davalı arasında ....... tarihli bir istisna sözleşmesi imzalanmıştır.


2-) Sözleşmede taraflar arasında uyuşmazlık olması halinde tahkim yoluna gidilmesi hakemin de Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatı ile ............. Asliye hukuk Mahkemesince seçilmesi ön görülmüştür.


3-) Söz konusu sözleşme gereği taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözümü için hakem tayinini istemekteyiz.


HUKUKİ NEDENLER : HUMK.


HUKUKİ DELİLLER : Taraflar arasında imzalanan sözleşme tanıklar vs.


İSTEM VE SONUÇ :Açıklanan nedenler ile uyuşmazlığı çözmek üzere hakem tayin edilmesini saygılarımızla talep ederiz.

İstemde Bulunan Vekili

Av.