...CEZA MAHKEMESİ’NE
DOSYA NO :


DAVADAN FERAGAT

EDEN :VEKİLİ :


SANIKLAR :
KONU : Davadan vazgeçme beyanımızdır.AÇIKLAMALAR :


1-) Sanık hakkındaki şikayetimizden feragat ediyoruz.


2-) Dolayısıyla davamın tüm hukuki neticelerinden feragat ettiğimizi beyan ediyoruz.


3-) İstemimiz doğrultusunda işlem yapılmasını talep ederiz.
Feragat Eden Vekili

Av.