… HAKİMLİĞİ'NE


İCRA MÜDÜRLÜĞÜ :


DOSYA NO :


YAKINAN :


VEKİLİ :


KONU : Şikayetimizin kabul edilerek icra müdürünün …/…/… tarihli

kararının kaldırılması talebimizdir.AÇIKLAMALAR :


1-Borçlunun müvekkilimize vermiş olduğu ve süresinde ödemediği … tarihli ve … bedelli senedi …' nün … Esas sayılı dosyası ile icraya koymuş bulunmaktayız.


2-Takip kambiyo senetlerine mahsus takip olmasına ve borçluya 163 ödeme emri gönderilmesine karşılık borçluya ../../.... tarihinde yapılan tebligatla birlikte borçlunun usule aykırı olarak İcra Müdürlüğüne yaptığı itiraz üzerine takip İcra Müdürlüğü tarafından durdurulmuştur.


3-İcra müdürlüğünün işlemi yasal değildir.


4-İcra müdürünün işlemini şikayet ediyor ve kaldırılmasına karar verilmesini istiyoruz.SONUÇ VE İSTEM : İcra müdürlüğünün yasaya aykırı vermiş olduğu takibin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz.Yakınan Vekili

Av.