SULH SÖZLEŞMESİAşağıda imzası bulunan bizler … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde …/… E. sayılı dosya ile görülmekte olan … davasındaki uyuşmazlığı aşağıdaki şartlarla sulh yoluyla sona erdirmeyi ve bu sulh sözleşmesini …/…/… günü yapılacak duruşmada mahkemeye ibraz etmeyi ve bu sözleşmenin mahkeme kararı haline getirilmesini kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ediyoruz.


1-) ………..

2-) ………..

3-) Her iki tarafın yaptığı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri kendi üzerinde kalacak bu konuda karşı taraftan herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. …/…/…


Davacı Davalı