… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


YAKINAN :


VEKİLİ :


SANIK :


SUÇ : Suç Eşyasını Satın Alma.


SUÇ TARİHİ : …/…/…


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim … Köyü’nün muhtarıdır. …/…/… tarihinde köy sınırlarını belirleyen tel örgüler ve bunların bağlanmış olduğu demir direkler çalınmıştır.


2-) Müvekkilim …/…/… tarihinde otomobilindeki arızanın tamir edilmesi için … Sanayi Sitesine gitmiş ve arabasını … servise bırakmış ve arabası tamir edildiği sırada yandaki … No’lu dükkanın önünde … Köyüne ait olan ve …/…/… tarihinde çalınan tel örgü ve demir direkleri görmüştür. Sanık … çalıntı malları satın almıştır.


3-) Bu nedenlerle sanığın cezalandırılmasını talep etmekteyiz.


HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K. m. 165 ve ilgili mevzuat.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle sanık …’nın suç eşyasını satın alma suçu nedeniyle olduğu sözler nedeniyle cezalandırılmasını saygıyla talep ederiz. .../…/…
Yakınan Vekili

Av.