....... MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Soyadın Değiştirilmesi İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilimin ailesinin lakapları Tosunoğlu’dur ve çevrede böyle tanınıp bilinmektedir.


2-) Ancak nüfus kaydı yanlış tutulmuş ve Tosumoğlu olarak yazılmıştır. müvekkilimin soyadlarının Tosunoğlu olarak düzeltilmesi gerekmektedir.


3-) Bu nedenle dava açılması zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 27 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkilimin ailesinin soyadının Tosunoğlu olarak değiştirilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.