....... İCRA MAHKEMESİNE
DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Sıra Cetvelinin Düzeltilmesi İstemi.


AÇIKLAMALAR :


1-) Müvekkilim müflisin işyerinde …/…/… tarihinden bu yana işçi olarak çalışmaktadır. Müvekkilimin müflisten alacağı toplam … TL.’dir.


2-) … İflas İdaresi’nin …/… sayılı dosyası ile yürütülen iflas tasfiyesiyle ilgili olarak düzenlenen sıra cetvelinde müvekkilimin alacağı 3. sıraya kaydedilmiştir. Bu düzenleme 2004 S. K’nın 206. maddesine aykırıdır.


HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 206 230 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : … İflas İdaresi’nin …/… sayılı dosyası ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkilimin alacağının sırasının düzeltilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…Davacı Vekili

Av.