… MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NADAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Sıra cetveline itirazımızdan ibarettir.


AÇIKLAMALAR :


1- Müvekkilimizin iflası istenen davalı .....'dan alacağı bulunmaktadır.


2- İflasın açılması ile birlikte 3 adet çekten kaynaklanan toplam ..... alacak müvekkilimiz tarafından iflas masasına yasal süresinde bildirilmiştir.


3- İflas idaresi tarafından müvekkilimize ait alacak zaman aşımına uğraması nedeni ile sıra cetveline alınmamıştır.


4- Müvekkilimizin alacağının kabulü ile sıra cetveline dahil edilmesini istemekteyiz.HUKUKİ NEDENLER : İİK m.235 BK TTK.


HUKUKİ DELİLLER : Sıra cetveli çek asılları ve her türlü yasal kanıt.CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür.


SONUÇ VEİSTEM : Açıklanan nedenlerle müvekkilimin alacağının kabulü ile masanın bu alacağı ödemeye mahkum edilmesine yani sıra cetvelinin buna göre düzeltilmesine karar verilmesini talep ederiz.
Davacı Vekili

Av.