Devletlerin anayasal düzeninde zaman zaman değişiklikler olur Bu değişiklikler idare hukukuna da yansır Ancak bu yansıma derhal olmaz Anayasal değişikliklere göre daha yavaş ve daha geç olur[155] Anayasal düzendeki değişikliklerin idare hukukuna yansıtılabilmesi için birçok yeni kanunun çıkarılması mahkemelerin içtihatlarını değiştirmesi doktrinin görüşlerini tekrar biçimlendirmesi gerekir ki bu uzun soluklu bir süreci gerektirir[156] Bu şu anlama gelir: Anayasa hukuku istikrarsız bir hukuk olmasına rağmen idare hukuku istikrarlı bir hukuktur Bu durumu ifade etmek için Almanya’da “anayasa hukuku geçer; idare hukuku baki kalır (Verfassungsrecht vergecht Verwaltungsrecht besteht )” özdeyişi kullanılmaktadır[157] Bu özdeyiş idare hukukunun devamlılığını dile getirir ki bu büyük ölçüde doğrudur[158] Örneğin Fransa’da 1789 Fransız ihtilalinden bu yana 16 Anayasa ve 19 geçici rejim görülmesine[159] yani Anayasa kuralları iki yüzyılda 30 küsur defa değişmesine rağmen idare hukuku kuralları büyük ölçüde değişmeden kalmış anayasal gelişmelerden büyük ölçüde etkilenmemişlerdir Bu anlamda Georges Vedel “anayasa hukukunun devamsızlığı (discontinuité du droit constitutionnel)”ndan ama “idare hukukunun devamlılığı (continuité du droit administratif )”ndan bahsetmektedir[160]