Anayasa hukukunun incelediği konulardan biri devletin yürütme organının kuruluşu ve işleyişidir Bu konu itibarıyla idare hukuku ile anayasa hukuku alanında ortaklık vardır Acaba “yürütme” konusunda anayasa hukuku ile idare hukuku arasındaki sınır çizgisi nereden geçer?

a)
Önerilen Kriterler- Anayasa hukuku ile idare hukuku arasındaki ayrım konusunda çeşitli kriterler önerilmiştir[162]: (1) Birinci olarak yürütme organının “yüksek makamları”nın incelenmesinin anayasa hukukunun buna karşılık “alt makamları”nın özellikle “basit idarî makamlar (simples autorités administratives)”ın incelenmesinin idare hukukunun alanına girdiği söylenmektedir[163] Bu ayrıma göre Cumhurbaşkanının ve başbakanın incelenmesi anayasa hukukunun ama valinin kaymakamın veya muhtarın incelenmesi idare hukukunun konusuna girer (2) Bazı yazarlar da anayasa hukuku ile idare hukuku arasındaki ayrımı “hükûmet etmek (gouverner)” ile “idare etmek (administrer)” arasındaki fark ile açıklamaya çalışmıştır Bunlardan birincisi anayasa hukukunun konusunu ikincisi ise idare hukukunun konusunu oluşturur[164] (3) Diğer bazı yazarlar da idare hukuku ile anayasa hukuku arasındaki ayrımı “idarî işler ” ile “siyasî işler ” arasındaki ayrım ile açıklamaya çalışmışlardır[165]