Yabancı bir devletin ülkesinde bulunan ve o devletin vatandaşlığını iddiaya hakkı olmayan kimsedir Yabancılar hukuku ise belli bir ülkede yabancıların sahip oldukları hakları ve ödevleri düzenleyen hukuk dalıdır Yabancılarla ilgili eylem ve işlemler (örneğin yabancıya oturma veya çalışma izni verilmesi yabancının sınırdışı edilmesi vs) idarî makamlardan (özellikle İçişleri Bakanlığından) çıkar ve bunlar tamamıyla bir idarî işlemdir; denetimleri konusunda kural olarak idarî yargı organları görevlidir O hâlde yabancılar hukukunun aslında idare hukukunun yabancılar alanına uzanmış bir kısmı olduğunu söylemekte büyük bir yanlış yoktur “İdare hukuku” ile “yabancılar hukuku” arasında da “genel hüküm-özel hüküm” ilişkisi vardır; idare hukuku “genel hüküm (lex generalis) yabancılar hukuku “özel hüküm (lex specialis)” niteliğindedir Bu şu anlama gelir ki yabancılar hukukunda bir hüküm varsa o konuda idare hukuku değil yabancılar hukuku uygulanır Ancak yabancılar konusunda yabancılar hukukunda bir hüküm yoksa ortaya çıkan boşluk idare hukukunun kural kavram ve ilkeleri uygulanarak doldurulabilir

Burada ayrıca belirtelim ki imar hukuku memur hukuku kamu hizmetleri hukuku vs dallar tamamıyla idare hukukunun alt dalı niteliğindedir O nedenle bunlarla idare hukuku arasındaki ilişkilere ayrıca değinmenin bir anlamı ve gereği yoktur