Özel İdare Hukuku
İdare hukuku çok çeşitli alanlara uygulanmaktadır[174] Zira idarenin çok çeşitli faaliyet sahaları vardır: Güvenlik ulusal savunma trafik maliye ekonomi eğitim sağlık imar orman çevre bayındırlık gümrük turizm vs[175] İdare hukukunun idarenin bu özel faaliyetlerine uygulanması sonucu ortaya idare hukukunun çeşitli dalları çıkar: Trafik hukuku malî hukuk ekonomik kamu hukuku eğitim idaresi hukuku sağlık idaresi hukuku imar hukuku orman hukuku çevre hukuku bayındırlık hukuku gümrük hukuku turizm hukuku vs Bu alanlar çoğunlukla kendilerine has kanunlarla düzenlenir; Trafik Kanunu Vergi Usûl Kanunu Millî Eğitim Kanunu Yükseköğretim Kanunu İmar Kanunu Orman Kanunu Gümrük Kanunu vs Bu tür idare hukukuna “özel idare hukuku (droit administratif spécial[176] besonderes Verwaltungsrecht[177])” denir Özel idare hukukuna ceza hukuku ve borçlar hukukundaki benzer ayrımlardan esinlenerek “idare hukukunun özel hükümleri” veya “idare hukukunun özel kısmı” ismini de verebiliriz Aynı mantıkla “genel idare hukuku”na “idare hukukunun genel hükümleri” veya “idare hukukunun genel kısmı” veya Türkiye’de daha yaygın olan bir tabirle “idare hukukunun genel esasları” da denebilir