Genel İdare Hukuku
Yukarıda belirtildiği gibi idare hukuku kamu idaresinin çok çeşitli alanlarına uygulanmaktadır[179] Zira idarenin çok çeşitli faaliyet sahaları vardır: Güvenlik millî savunma trafik maliye ekonomi ulaştırma eğitim sağlık imar orman çevre bayındırlık gümrük turizm vs[180] İşte idare hukukunun bütün bu alanlarda uygulanabilen kavram kurum ve kuralları “genel idare hukuku (droit administratif général[181] allgemeines Verwaltungs-recht[182])”nu oluşturur Diğer bir ifadeyle genel idare hukuku idarî faaliyetin bütün sahalarında ortak ve genel bir geçerliliğe sahip kavram kurum ve kurallardan meydana gelir Zira bunlar idarî faaliyetin bütün alanlarında uygulaması olabilen kavram kurum ve kuralları içermektedirler

Kanımızca idarî teşkilât idarî işlemler kamu hizmeti kolluk kamu görevi kamu malları idarî sorumluluk idarenin denetlenmesi konuları genel idare hukuku konularıdır