İdarî Teşkilât.-
İdarî teşkilât (organisation administrative)” konusu genel idare hukuku konusudur Çünkü bu konuda görülen kamu tüzel kişiliği merkezden yönetim yerinden yönetim idarî hiyerarşi idarî vesayet yetki genişliği kamu idaresi kamu kurumu gibi kavram kurum ve kurallar sadece belirli bir idarî faaliyet alanında değil akla gelebilecek bütün idarî faaliyet alanlarında geçerlidir

Örneğin kamu tüzel kişiliği devlet için de üniversite için de bir belediye için de bir köy için de TRT için de geçerli bir kavramdır