Kamu Hizmeti.-

Kamu hizmeti (service publique)” de genel idare hukukunun bir konusudur Zira eğitim sağlık toplu taşıma haberleşme kanalizasyon su gaz elektrik gibi çok çeşitli alanlarda ve çok çeşitli kuruluş tarafından yürütülen kamu hizmetleri hep aynı hukukî rejime tâbidir