Medeni hukukun Anlamı

Yürürlükteki hukuk kaidelerinden bir ülkedeki vatandaşların şahsi durumlarınıailevi ilişkilerinimallar üzerindeki hak ve yetkilerinidiğer şahıslara olan borç ilişkileriniölümlerinden sonra miraslarının akıbetini düzenleyen kuralların yer aldığı hukuk dalıdır


Tarihte Roma vatandaşlarına uygulanan hukuka ius civile adı verilmiştiBuradaki civile şehirli anlamına gelen “civitas”dan gelmiştirİşte bu yurttaşlara ait özel hukuk kaidelerinin bulunduğu hukuk kurallarına “medeni hukuk” denmiştirMedeni Hukuk Şahsın hukukuAile HukukuBorçlar HukukuEşya Hukuku ve Miras Hukuku alt dallarını barındırır

Medeni Hukukun Düzenleniş Tarzı Bakımından Çeşitli Sistemleri: