İslam Hukuku Etkisi altındaki Gruplar:

İslam hukuku dini esaslara dayanan bir hukuk sistemidirHukuk kurallarını İslam dini esaslarından çıkaran ilme fıkıh ilmi denmektedirbunun da tespit ettiği kaideler şeriatı oluştururİslam dini esasları için başvurulan kaynaklar Kuranhadisicma-ı ümmet ve kıyasdırbu kaynaklarda olaya uygulanacak bir kural bulunamaması halinde benzer meselelere ilişkin kurallar göz önüne alınarak yeni meseleye ilişkin çözüm bulma yoluna gidilmiştirBuna “kıyas” yada “içtihat” denir İslam hukukunun oluşması ve gelişmesi mezheplere göre farklılık gösterirGünümüze İslam hukuku halen kimi yerlerde uygulanmaktadır