Yüzyıllar boyunca verilen kararların kanunlaşması ile oluşmuşturİngiliz hukukunun gelişmesi 3 safhada olmuşturİngiltere’nin çeşitli bölgelerinde uygulanan farklı örf ve adet kuralları Kraliyet Mahkemelerinin uygulamaları ile birleşmiş ve “Common Law” ortaya çıkmıştırZamanla yeni durumların ortaya çıkması ve bu sistemin yetersiz kalması ile kralın chancellor unvanını taşıyan sekreterine başvurulması ve ondan common law ‘un hüküm veremediği bir takım olaylara müeyyide uygulaması esası ortaya çıktıBuna Court of Chancery denirBu kararların ortaya koyduğu ilkeler “equity” adında yeni bir hukuk bölümünü ortaya çıkarmıştırEquity’de hakimin hukuk yaratma özelliği daha çoktur fakat common law da örf ve adet etkilidir20yy’da kanunlaştırma yoluna gidilmiş ve Statute Law teşekkül etmiştirMedeni Hukukun bir çok kısmı kanunlaştırılmış fakat common law ve equity şeklindeki ikili karakterini kaybetmemiştir